Gençler ve Geleceğimiz

“Çocuklarınızı, kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin.” (Hz. Ali)

Keşfedilmeyi bekleyen en büyük değerlerimizden birisi de kuşkusuz gençlerdir. Gençlerimizin öğrenme meraklarına duyarlı olmalı, onlara her zaman yardımcı olmalıyız. Bize küçük gibi gözüken adımlar onları geleceğe taşıyacak büyük adımlara dönüşebilir.

Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan baktığımızda çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır. Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hâle getirmeyen, tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla yarının dünyasında yaşayacak insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir. Bu amaçla çocukların, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, yenilik, buluş ve tasarım hâline getirme, yeniliğin, buluşun ve tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanması gerektiğini düşünmekteyiz.    “Şimdi Düşünme Zamanı” proje sergisinde Türk Patent Enstitüsü aslında bizlere çok güzel yol göstermektedir.

Onların potansiyelini ortaya çıkaracak eğitim sistemini bulmalı ve uygulanabilir hale getirilmelidir. Etkin öğrenme, fırsatları oluşturarak dinamik bir yapı oluşturulmalıdır. Fark yaratacak şekilde etkili yöntemler bulunmalıdır. Gençlerin analiz ve düşünme yetenekleri geliştirilip başarılı olmaları için önündeki engelleri yok etmek gerekir. Onlar sadece sınav odaklı değil her anında yaşama karşı hazırlıklı olmalıdır.

En büyük başarı, kabuğunu kırarak “kendini gerçekleştirme” alanında olanıdır. İnsanın kendini gerçekleştirmesi için kendini keşfetmesi gerekir. Bu keşif için zaman zaman yardım alması gerekir. Bu aşamada gerek aile gerekse okul ve çevre ortamı gençlere hedef belirleme konusunda yardımcı olmalıdır. Gençlere olan inancını Atatürk şu sözlerle dile getirmektedir. "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."
 

Ülkemizin ileri teknolojik seviyeye ulaşabilmesi için en konulardan birisi de geleceğimiz olan gençleri donanımlı bir şekilde eğitmekle olacaktır.  Yeterli donanımla yetişen gençlik geleceğe dair bizim ışığımız olacak ve aydınlatacaktır yarınları…   Hedefe yerleştirme konusunda onları bilinçlendirip taşları bu konuda oturtmamız gerekiyor.

Bilim ve teknolojiye hâkim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilmelidir. Bunu yanı sıra teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bunu toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış olması gerekiyor. Bu özellikleri kullanarak toplumumuz için faydaya dönüştürecek kazanımlara ulaştıranlara ne mutlu… Bu hedef doğrultusunda gençlerimize yön verebiliriz.

Refah seviyesi yüksek bir toplum için kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirecek gençlere ihtiyaç var. Bu gençlerin en belirgin özellikleri sayacak olursak bunlar: sorunların farkına varan, merak edip araştıran,  yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, çözümler üreten, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Günümüzde çocuklarımızı düşünme alanında ne yazık ki eğitemiyoruz. Sürekli müfredat eğitimine önem vererek ezberci bireyler ortaya çıkarıyoruz. Bunun yerine insanın ahlaki ve evrensel değerlerle yetiştirmeyi unuttuk ne yazık ki…

Gençlerimizi ezber eğitim yerine daha çok proje üreten bireyler olarak yetiştirelim. Bilgiyi öğretelim ama düşünmeyi de bilsinler.

 Düşünüyorum öyleyse varım diyen sınıftaki öğrenci sayımız kaç kişi acaba?

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları  /  Başarısızlığın Nedenleri!/ Başarının Anahtarı İnovasyonda! / Başarılı Olmak

Paylaş  Reklamlar

 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt