Bilim Adamları ve İcatları, Bilim Adamları ve Buluşları, Bilim İnsanları ve Buluşları, Bilim Adamlarının Buluşları Archimedes (Arşimet) MÖ 287-212) Yunanlı bir matematikçi ve mucit olan Archimedes suyun çıkartılması için spiral bir pompa icat etmiştir, Archiemedes vidası olarak adlandırılan bu pompa halen kullanılmaktadır. Kürenin hacmini bulmaya yarayan çeşitli hesaplamalar ve formüller bulmuştur. En çok sıvıların kaldırma gücü esaslan üzerinde yaptığı çalışmalar ile ünlüdür. Rivayete göre; küvetin içinde yıkanırken, suyun vücudunu kaldırdığını fark etmiş ve bu sayede suyun kaldırma kuvveti  bulmuştur. Sirakuza şehrindeki evinde bir buluş üzerinde çalışırken Romalı bir asker tarafından öldürülmüştür.

Galileo Galilei (1564-1642)
İtalyan gök bilimci ve matematikçi olan Galileo ilk kinlnnali teleskopu geliştirmiştir. Venüs gezegenini gözlemlemiş ve Güneş lekelerini üzerinde çalışan ilk insan olmuştur. Sarkacın sabit bir sıklıkta sallandığını bulmuş ve düşen cisimler yasasını keşfetmiştir. Copernicus'un evren teorisinin bir savunucusu olan Galileo dini otoritenin tepkisi nedeniyle düşüncelerini inkar etmek zorunda kalmıştır. Floransa'da ev hapsinde tutulurken çalışmalarını sürdürmüş ve 1637'li yıllarda tamamen kör olmuştur.

Robert Boyle (1627-1691)

İrlanda'da doğumlu bir bilim adamı olan Boyle hava, boşluk, yanma ve solunum üzerinde deneyler yapmıştır.1662'de sabit bir sıcaklıktaki gazın basıncı ile hacminin ters orantılı olduğunu gözlemlemiştir. Bu ilişki Boyle Yasası olarak adlandırılmıştır. Boyle, ayrıca; asitler, alkaliler, yoğunluk, kırılma ve kristallerin şekilleri ve yapılısı üzerinde de çalışmıştır.

 

Reklamlar

 

Nicolaus Copernicus (MS 1473-1543)
Polonya'da doğan Copernicus, Krakov'da matematik ve optik üzerinde çalışmalar yapmıştır. 30 yıllık bir çalışmanın sonunda Dünyanın, her gün kendi ekseni etrafında ve Dünya ve diğer gezegenlerin farklı süreli yıllar boyunca Güneş'in yörüngesinde döndüğü teorisini ortaya atmıştır. Bu teori, Dünya'nın evrenin merkezi olduğunu ileri süren geleneksel görüsün geçersizliğini ortaya koymuştu. Copernicus bu karsı teorisini yayımlamakta isteksizdi, ancak; ölümünden sonra diğer öncü gök bilimciler bu teoriyi geliştirmiş ve genişletmişlerdir. Bu gök bilimciler Kepler, Galileo ve Newton'dur.
Tycho Brahe (1546-1601)
Brahe, o zaman Danimarka idaresi altında olan Güney İsveç'te doğmuştur. Teleskopun icadından önce astronomi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Zamanın astronomi cetvelinde çok ciddi yanlışlar olduğunu keşfetmiştir. Bu hataları düzeltmek için ölümüne kadar sürecek olan bir projeye başlamıştır. Kuyruklu yıldızların göksel cisimler olduğunu ispatlayan Brahe Dünya'daki bir yılın süresini bir saniyede hesaplayabiliyordu. Asistanı olan Kepler Brahe'nin gözlemleri üzerine çalışmaları sürdürmüş ve Mars'm eliptik bir yörünge üzerinde hareket ettiğini hesaplamıştır.
Blaise Pascal (1623-1662)
Fransa'da doğan Pascal 1647'de bir hesap makinesi icat etmiştir. Daha sonra barometre, hidrolik kaldıraç ve sinngayi icat etmiştir. Sıvıların basıncı üzerinde çalışan Pascal bir sıvı basıncının bütün yönlerde ayni olduğu ve basınçtaki değişimin derhal iletildiğini göstermistir.
Isaac Newton (1642-1727)
İngiliz fizik ve matematikçisi. Newton yerçekimi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile tanınır, ancak; bu çalışmalar yapmış olduğu çok kapsamlı yasa ve kesiflerin sadece bir bölümüdür. Hareketin üç kanunu geliştirmiş ve beyaz ışığın farklı renkteki ışık ışınlarından oluştuğunu keşfetmiştir. 1868'de ilk yansıtmalı teleskopu inşa etmiştir. Newton yasamı boyunca birçok tartışmanın içinde yer almıştır. Bunlar içinde en dikkat çekici olanı calculus olarak bilinen matematik branşını ilk keşfeden Karl Leibniz ile calculus üzerine yürüttüğü tartışmadır.
Benjamin Franklin (1706-1790)
Boston, Massachusetts'de doğan Franklin matbaacı, devlet adamı, üretken bir yazar ve mucitti. Caddelerin ışıklandırmasını gerçekleştirmiş ve Amerikan posta sistemini yeniden organize etmiştir. Ayrıca; düşük yakıt tüketimine sahip Franklin sobasını, paratoneri, çift odaklı mercek gözlüğünü, ilk kopyalama makinesini ve mızıkayı icat etmiştir. Elektrik üzerine yapmış olduğu deneyler Franklin'in en çok bilinen bilimsel çalışmasıdır, Elektrik akiminin yüklü mikroskobik parçacıkların hareketinden ibaret olduğunu kavrayan Franklin elektrik akimi akiç modeli geliştirmiştir. Onlu uçurtma deneyi ile yıldırımın elektriğin bir türü olduğunu kanıtlamıştır.
Joseph Priestley (1733-1804)
İngiliz kimyager Joseph Priestley 1774'te oksijeni keşfetmiştir. Ayrica; amonyak, karbon monoksit, nitrous oxide ve süifürdioksidi tanımlamıştır. Yeşil bitkilerin oksijen verdiğini ve gün ışığına ihtiyaç duyduğunu keşfetmiştir. Bir öğretmen, yazar ve politikacı olan Priestley Fransiz Devrimi'ni desteklemiş ve köle ticaretine karsı çıkmıştır. Priestley 1794'te Amerika'ya göç etmiştir.
Antoine Lavoisier (1743-1794)

Modern kimyanın kimyacısı olarak kabul edilen Fransız bilim adamı Lavoisier havanın oksijen ve nitrojen adını verdiği gazların bir karışımı olduğunu göstermiş ve suyun hidrojen ve oksijen içerdiğini ispat etmiştir. Kimyasal bileşikler adi verilen bir yöntem tasarlayan Lavoisier, ayni zamanda; metrik sistemi planlayan komisyonun da bir üyesi olmuştur. Fransız Devrimi'ne karşı olan Lavoisier 1794'te Paris'te giyotin ile idam edilmiştir. 

 

Bilim Adamları

Bilim Adamları Resimleri

Bilim İnsanı Olabilmek...

Bilim İnsanları Hayatı Kısaca

Bilim İnsanı Nasıl Çalışır?

Bilim Adamları ve İcatları

29 Bilim İnsanı Tek Fotoğrafta

Müslümanların En İyi 10 İcadı

Müslüman Bilim Adamları İcatları

Müslüman Bilim Adamlarının İlkleri

Bilim İnsanlarının Hayata Bakışı

İlk İcatlar

İcatlar Kronolojisi

İcatlar Buluşlar

Dünyayı Değiştiren Teknolojik İcatlar

Matematikçi Bilim Adamları

Robot Teknolojileri

Ünlü Ressamlar

Türk Bilim Adamları

Türk Büyükleri

İlginç Tasarımlar

Projeler / Buluşlar

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt