Bilim İnsanı Nasıl Çalışır?

1. Bilim insanları merak ettikleri soruların yanıtlarını ortaya çıkarmak için araştırmalar yapar. Bu araştırmalar belirli bir düzene göre, tarafsız bir bakış açısıyla yapılır. Bilim insanı yaptığı araştırmayla ilgili tüm bilgileri, kullandığı yöntemleri ve elde ettiği sonuçları diğer bilim insanlarıyla paylaşır. Araştırma sırasında yaptığı deneylerin başka bilim insanları tarafından da tekrarlanabilmesi gerekir. Bir Bilim insanı Genellikle... Evreni ve onun işleyişine ilişkin konuları merak eder. Diğer bilim insanlarıyla fikir alışverişi yapar. Üzerinde çalıştığı konuyla ilgili olarak o güne kadar elde edilmiş tüm bilgileri bulmaya çalışır. Merak ettiği konularla ilgili fikir sahibi olmak için bilgi toplar. Bu amaçla kitap ve bilimsel makaleler gibi kaynakları okur. Sorular sorar ve bunların yanıtlarını arar. Gözlemler yapar. Tüm bunların sonucunda tahminlerde bulunur.

 

2. Gözlemler ve deneyler sonucunda elde ettiği bilgileri düzenler. Tahminlerinin doğru olup olmadığını deneyler yaparak belirlemeye çalışır. Gözlem ve deney sonuçlarını inceleyip yorumlar. Başka çalışmalarda elde edilmiş bilgilerle bunları karşılaştırır. Ayrıca bunlara dayanarak çıkarımlarda bulunur. Düşüncelerini ve elde ettiği bilgileri bilim dünyasıyla paylaşır. Bu amaçla bilimsel makaleler yazar, raporlar hazırlar, konferanslarda sunumlar yapar. Üzerinde çalıştığı konulara ilişkin önemli bilgileri bilim dünyası dışındaki kişilerle de paylaşır. Bu amaçla gazetelerde ve dergilerde yazılar yazabilir, radyo ve televizyon programlarına, söyleşilere katılabilir. Başarısızlıkları bilimsel araştırma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul eder. Başarısızlık söz konusu olduğunda vazgeçmez, bunun da bir tür bilgi birikimi olduğunu düşünerek çalışmaya devam eder.

 


Bilim İnsanları / Bilim İnsanları Hayatı Kısaca / Bilim Kadınları / Bilim İnsanı Nasıl Çalışır? / Aforizmalar / Bilim İnsanları Capsleri / Bilim İnsanı Sözleri