Yapım Kuşağı, Yapım Kuşağı Nedir?  Teknoloji Tasarım Yapım Kuşağı Nedir?

Öğrenci isterse tasarımın uygulamasını yapar. Öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yada geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. Yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yada ürünün maketini gerçekleştirir. Gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. Önemli olan fikrin öğrenciye ait olması. Tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir. Dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullanışlı hale getirmek için değişiklikler yapmaktır. Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre yapılır.
7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım, 7. Sınıf Yapım Kuşağı
Üretiyorum : Belirlediği tasarımın genel genel özelliklerini listeler.Niçin,kim,biçim,işlev,kullanışlı mı sorularına cevap arar ve yazar.Tasarımını estetik,yapısal,boyut,renk,vb. açısından belirler.Taslak tasarım çizimini yapar.Tasarımını malzeme, doku,ağırlık,taşıma vb. özelliklere göre inceler ve listeler ve bunları sınıfta tartışır. Yapım resmine son şeklini verir,tüm ayrıntıları gösterir.Tasarımı araç-gereç-yöntem ve teknikler açısından planlar. Tüm işlemler bittiğinde yapıma başlar ama önce alet ve araçları tekniğine uygun,güvenli kullanmayı öğretmeni rehberliğinde öğrenir.Uygulamasını yapar.Yaptıklarını günlüğe yazar.Yaptığını işlev ve estetik açıdan değerlendirir.test eder.Eğer değişiklik yapacaksa nedenlerini yazar.Öz değerlendirme formunu doldurur.Burada önemli olan Tasarım Sürecine göre etkinliğini en iyi şekilde tasarlayıp uygulamasıdır.
8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım, 8. Sınıf Yapım Kuşağı
Üretelim Tanıtalım: Seçtiği tasarımı gerçekleştirmeden önce değiştirebilir,geliştirebilir ve bunun için tartışır grubuyla. Sonuçta tasarımın genel özelliklerini belirler biçim, boyut,renk,fonksiyon vb. bunları listeler.Bu taslak tasarımını öğretmeniyle tartışır problem ve sorunları çözerler.Geliştirmek için çalışmalar yapar.ÖZGÜN ÇALIŞMA olduğu SONUCUNA VARILIRSA yapması istenir.İşlem basamaklarını,araç-gereç-teknik ve yöntemleri belirler.Bunları nasıl yapacağını öğretmeniyle tartışır ve öğrenir. Tasarımını yapar.Yaptığını test eder ,değerlendirir ve gerekirse değişiklikler yapar.İNOVASYON hakkında öğretmenden bilgi alır ve buna göre marka-logo-reklam-ambalaj-vb. özellikleri belirle ve PAZARLANABİLİR duruma getirir. Temel hedef öğrencinin düşünce ve hayal gücünü kullanarak yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda tasarım yapması hedefleniyor.

Reklamlar

gb

Yapım Kuşağında Neler Yapılır...

*Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar. 
*Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler. 
*Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar. 
*Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. 
*Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.
*Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre sıralanarak  yapılır.
*Düşünce öğrenciye özgün olmalı..
*Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı
*Hayal, düşünce ve tasarım yapmak istediği konu günümüz şartlarında çalışabilmeli.
*Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımalıdır
*Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü yazılır..
*Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur.
*Grup çalışmaları sergi kurallarına uygun düzenlenir. Ürünü kendisi yada maketi yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm tasarım günlüğü, grup adi, grup  üyeleri, düşünülen   çözüm tasarısının resmi, grup çalışmasını değerlendirme formu vb. çalışmalar yapıştırılır.
*Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz.
*Çözüm önerilerini yazarak ve çizerek ifade ederler.
*Öz değerlendirme formu doldurulur.
*En sonda isteyen öğrenci etkinlik sürecini anlatır.

Yapım Kuşağında Neler Yapılmaz...         
*Çıkış noktası var olan bir sorunu bulma yada sorunu çözme değildir. Daha çok merak ve hayal etmedir.        
*Düşünce ürünü günümüz şartlarında çalışması gerekir..        
*Başkasından kopya edilemez.        
*Fikir düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı        
*Günümüzde var olan ve çözümü bulunmuş bir düşünce ele alınamaz.        
*Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz.       

 

Paylaş

Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım Kuşağı Proje Üretmek İçin Öneriler

Tasarım Süreci, İnovasyon

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Açıklamaları

Tasarım Süreci Formları

Pazarlanabilir Hale Getirme

Yapım Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı Çalışmaları

Yapım Kuşağı Alternatif Etkinlikler

Yapım Kuşağı İşlenişi Aşamaları

7.Sınıf Yapım Kuşağı

8. Sınıf Yapım Kuşağı

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt