Teknoloji ve Tasarım Sorunları, Teknoloji Tasarım Sorunlar, Teknoloji Tasarım Sorunlar ve Çözümleri

Sorun ya da problem; çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel. Sorun kavramının teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Teknoloji ve Tasarım dersinde sorun kavramı genellikle hoşa gitmeyen, istenmeyen ve aşılması gereken bir durumu tanımlamakta kullanılır. Tasarım süreci ;problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme basamaklarından meydana gelir.
Tasarım süreci bir problem tanımlama ve çözüm önerme sürecinden oluşur.
Günlük hayatta karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı
“tasarım problemi” şeklinde ifade edilir. Buradakiler örnek amacıyla yazılmıştır. Kişiler buradan esinlenerek yeni projeler üretmeleri amaçlanmıştır. Örnek sorunlar;
Sorunlar;
Çanta taşıma zorluğu,
Hava kirliliği,
Trafik kazaları,
Okul çıkışı kavgalar,
Okulda kantin sırasında yaşanan kargaşalar,
Yatakların çok yer kaplaması ve yatak düzenleme zorluğu,
Yürürken yorulma,
Ranzadan düşme,
Gözlük camlarının kirlenmesi,
Evlerin sabit olması,
Okulda kalemliklerden kalem çalınması,
Engellilerin okulda yaşayabileceği sıkıntılar,
Yoldaki kazı ve çukurlar,

 

Çığ düşmesi,
Ağaçların kesilmesi,
Köylerde okul olmaması,
Kızların okula gönderilmemesi,
Elbise katlama,
Kravat bağlama,
Yerlere atılan çöpler vb.
Uyuya kalma sorunu
Otobüste ayakta gitme
Çözümler
Kendi kendini temizleyen tahta
Uçan araba
Her yönden mermi atan tank
Katlanır ve her ihtiyaca cevap veren şemsiye.
Klavyeli tahta.
Kendi kendine yazan kalem
Konuşan kitap
Bilgisayarlı sıralar
Karşındakinin ne düşündüğünü okuma
Uçan insan
Isınan ayakkabı ve mont, Daha neler neler.. /
Projeler
Karayolu kavşaklarına silindir kasis /
Teknoloji Tasarım İcatlar / Hayal, Merak, Düşünceler
Hava temizleyicisiyle ısınan ayakkabı ve mont, Daha neler neler... /
Projelerin devamı için tıklayınız...


Proje Nedir? / Öğrenci Sorunları / Sorunlar ve Çözümler / Bizler de Mucit Olabiliriz! / Proje Konuları /  7. Sınıf / 8. Sınıf Ders Üniteleri