Tübitak Bilim Fuarı Sonucu Sisteme Girme, Tübitak  Bilim Fuarı Bilgileri Sisteme Girme

Tübitak Bilim Fuarı her geçen gün daha da kaliteli bir şekilde çocukları bilimle buluşturuyor. Okullardaki bilim çalışmaları çocuklara yön vererek geleceğin bilim insanlarının yetişmesine olanak sağlıyor.

Tübitak Bilim Fuarı Süreci Kısaca;
Sistem üzerinden başvuru yapılması.
Başvuru sırasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Akademik danışmanlardan (il temsilcileri) projelerin uygunluğu hakkında projelerin değerlendirilmesi.
Desteklenmesine karar verilen okullar tarafından sözleşmenin imzalanması.
Desteğin proje yürütücüsü hesabına yatması.
Fuarın düzenlenmesi ve izlenmesi.
Yapılan harcamalara ilişkin mali rapor bilgilerinin bu süreç boyunca saklanması ve fuar bitiminde sisteme girilmesi.
Fuara ait sonuç raporunun web sitesi üzerinden doldurulması.
Projenin sonuçlanması

Buradaki en büyük amaç öğrencilerin, bir araştırma, bir fikir ya da bir düşüncesini projeye dönüştürmesidir. Okulun özelliğine göre öğretmenler eşliğinde öğrenciler 20 ya da 10 proje proje üretecekler.

 

FUAR PROJELERİ                                                              DAL                                      TÜR

PROJE ADI

 

 

PROJE DALI

 

PROJE TÜRÜ

 

ANAHTAR KELİMELER

 

PROJENİN AMACI

 

PROJENİN ÖZETİ

 

PROJENİN SONUCU

 

 

PROJE KİŞİLERİ

TC KİMLİK NO

 

E POSTA VE TEL DANIŞMAN İÇİN ZORUNLUDUR..

 

 

ADI

 

SOYADI

 

CİNSİYETİ

 

E POSTA

 

TEL

 

PROJEDEKİ GÖREVİ

DANIŞMAN

PROJE KİŞİLERİ

TC KİMLİK NO

 

 

ADI

 

SOYADI

 

CİNSİYETİ

 

E POSTA

 

TEL

 

PROJEDEKİ GÖREVİ

ÖĞRENCİ1

PROJE KİŞİLERİ

TC KİMLİK NO

 

 

ADI

 

SOYADI

 

CİNSİYETİ

 

E POSTA

 

TEL

 

PROJEDEKİ GÖREVİ

ÖĞRENCİ2

PROJE BAŞBURU BİLGİLERİ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI -SOYADI

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TEL

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ E POSTA

 

MÜDÜR AD-SOYAD

 

MÜDÜR TEL

 

MÜDÜR E POSTA

 

FUAR SONUÇ BİLGİLERİ

OKUL ADI

 

OKUL E POSTA

 

OKUL TEL

 

OKUL ADRES

 

OKUL ADI

 

İL

FUAR BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

FUAR BİTİŞ TARİHİ

 

TOPLAM PROJE SAYISI

 

GÖREV ALAN DANIŞMAN SAYISI

 

PROJE YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

TOPLAM KATILIMCI SAYISI

 

Fuar bitişinde (Haziran'da) genelde sistem üzerinde proje ve fatura girdileri yapılır. Proje yürütücülerinin harcamalara ait faturaları çağrı metninde belirtildiği şekilde kestirmesi ve olası denetimlerde beyan edilmesi için genel hükümler çerçevesinde muhafaza etmesi gerekmektedir (Kamu idarelerinin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge ve bilgi, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için ilgili idarenin kontrol ve gözetiminde bütçe yılının bitiminden başlayarak zaman aşımını kesen ve durduran haller hariç on yıl süreyle saklanır.)

Tübitak katılan her öğrenci ve öğretmene sertifika gönderiyor. Sertifikalar  eğitim öğretim döneminde törenle öğrencilere dağıtılır.
Sonuç olarak, her öğrencinin "bilime iz bırakabilmesini" sağlayacağını düşündüğümüz bu program, öğretmenlerimizin süreci anlaması ve öğrencilere doğru bir şekilde aktarması ile gerçekleşecektir.

Not:Geçen seneki ekran bilgilerinden faydalanılmıştır.

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Akıllı Geleceğimiz / Başarı İnovasyonda! / Hayal Gücünün Tavanı Var mıdır? 

Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için… www.gelisenbeyin.net / gelişimin adresi...

 Reklamlar

 

Tübitak Bilim Fuarları

Tübitak Bilim Fuarları Örnekleri

Tübitak Proje Şenliği Afiş ve Davetiyesi

Tübitak Bilim Fuarı Stant Özellikleri

Tubitak Bilim Fuarı Stant Örnekleri

Tübitak Bilim Projeleri

Şimdi Düşünme Zamanı Projeleri

Tübitak Proje Şenliği Afiş ve Davetiyesi

Küçük Hayaller Büyük Projeler

Bilimsel Proje Hazırlama

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

İnovasyon

Nanoteknoloji

Projeler

Proje Hazırlamada Öğrenci Süreci

           

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt