Müslüman Bilim Adamları, Müslüman Bilim İnsanları, Müslüman Bilim Adamları ve İcatları

İslam coğrafyası içerisinde çalışmalarını yürüten bilim insanları; formal bilimler, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, sosyal bilimler, uygulamalı bilimler ve disiplinler arası bilimler üzerine çalışan bilim insanları birçok buluşa imza atmışlardır. İslam düşüncesi bilimin her alanında yetiştirdiği bilim adamlarıyla bir bilgi medeniyeti olarak kendisinden sonraki düşünceleri özellikle Ortaçağ ve Batı düşüncesini etkilemiştir.  

 

Abdüsselam

Abdülhamid İbn Türk

Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Fergani

Akşemsettin

Ali Kuşçu

Aziz Sancar

Batlamyus 

Battani 

Behram Kurşunluoğlu

Biruni

Buzcani 

Cabir Bin Hayyam 

Cahit Arf

El Cezeri

El Kindi

Evliya Çelebi 

El- Razi

Farabi 

Feza Gürsey

Gıyasüddin Cemşid

Hakan Gürsu 

Harezmi

 

Hezarfen Ahmet Çelebi

Hulusi Behçet

İbni Batuta

İbni Haldun

İrfan Sayar

İbni Sina 

İbni Rüşd 

İbni Heysem

 

Mimar Sinan

Molla Lütfi 

Oktay Sinanoğlu 

Piri Reis 

 

Sabit Bin Kurra

Takiyüddin

Uluğ Bey 

Beni Musa Kardeşler

Nurettin Batruci    

İslam coğrafyasında baktığımızda batıdaki bilim adamlarının çalışmalarına zemin hazırlamış oldukça fazla bilim adamı yetişmiştir. Bu bilim adamları sadece yetişmekle kalmayıp bütün dünyaya yüzlerce eserlerini bırakmışlardır. Bu buluşlar insanlığın her yönden gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Çağını Aydınlatan Müslümanlar El Cezeri / İbni Sina / Buzcani / El Kindi / El Razi / İbni Haldun / Beni Musa / İbni Heysem / Battani / Farabi / Harezmi

Müslüman Bilim İnsanları / Müslümanların En İyi 10 İcadı / Müslüman Bilim İnsanları İcatları / Müslümanların İlkleri / İslam'ın Altın Çağı Bilim İnsanları