Çağını Aydınlatan Müslüman Bilim İnsanları, Müslüman Bilim Adamları ve Alanları, Ünlü 11 Müslüman Bilim İnsanı

İslam'ın Altın Çağı bilim insanları insanlığı bir meşale gibi aydınlatmıştır. İslam'ın Altın Çağı'nda İslam coğrafyası içerisinde çalışmalarını yürüten bilim insanları; formal bilimler, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, sosyal bilimler, uygulamalı bilimler ve disiplinler arası bilimler üzerine çalışan bilim insanları 8. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanan dönemde çalışmalarını yürütmüşlerdir.

İslam'ın Altın Çağı ya da İslam Rönesansı olarak adlandırılan 8. yüzyıl'dan 13. yüzyıl'a hatta 14. ve 15. yüzyıllara kadar uzanan İslâm dünyasının yükselişini ifade eden dönem esnasında Müslüman bilim insanları, mühendisler, bilginler, tüccarlar; sanata, tarıma, ekonomiye, sanayiye, hukuka, edebiyata, gemiciliğe, felsefeye ve tabii ki bilim ve teknolojiye büyük katkı vermiştir.  

 

Orta Çağ İslam dünyasında bilim, İslam'ın Altın Çağı adı verilen ve 8. yüzyıl ile 14. yüzyıl -15. yüzyıl arasında İslam dünyasında geliştirilen ve uygulanan bilimdir. Bu dönemde  Orta Çağ boyunca İslam uygarlığında yaşayan bilim insanlarının bilimsel gelişmeleri ve bu gelişmeleri sonraki yüzyılların temelini oluşturdu. Avrupa’nın Orta Çağ’ı yaşadığı dönemde sekizinci yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren yedi yüzyıl boyunca İslam’ın Altın Çağı’nda denilmektedir.

İslamın Altın Çağı: İslam Dünyasında Yetişmiş, Herkesin Bilmesi Gereken 11 Büyük Bilgin
1. El-Cezeri
2. El-Hârizmî (780-850)
3. El-Kindî (801-873)
4. Zekeriyyâ er Râzî (865-925)
5. El-Battanî (858-929)
6. Farabî (872-950)
7. İbn-i Heysem (965 - 1040)
8. El - Birunî (973 - 1048)
9. İbn-i Sina (980 - 1037)
10. İbn-i Haldun (1332-1406)
11. Beni Musa Kardeşler (803-878)

İnsanlığın bugününü hatta geleceğini şekillendiren bilgisayar ve robot sistemlerinin temellerini bundan bin yıl önce El Cezeri atmıştır.
Tıbbın temel kitabı olarak kabul edilen “El Kanun fi’t Tıb” (Tıbbın Kanunu) adlı eser, 12. yüzyıldan bu yana Avrupa üniversitelerinde temel ders kitabı olarak okutulan İbn-i Sina’nın imzasını taşır.
Matematikte “0” rakamını ilk kullanan
Harezmi (780-850) yılları arasında yaşamış cebirin ve algoritmanın kurucusudur.
“Sezaryen” terimini 10. yüzyılda tıbba kazandıran Biruni, Astronomi, Matematik, Tıp, Tarih alanında eserler vermiş çağının ötesinde evrensel bir dehadır.
Modern kimyanın kurucusu Cabir ibni Hayyan; Çiçek hastalığının bilinen ilk tanımını yapan El-Razi; İlk kanser ameliyatını yapan Ali b. Abbas; modern optik biliminin kurucusu İbni Heysem… Daha yüzlerce bilim adamı, yüzlerce eser. Tam yedi yüzyıl boyunca devam etmiş bir çağ. Batı dünyası
İslam’ın bu Altın Çağı’nın ışığı ile Ortaçağ karanlığından sıyrılabilmiştir.

Çağını Aydınlatan Müslümanlar El Cezeri / İbni Sina / Buzcani / El Kindi / El Razi / İbni Haldun / Beni Musa / İbni Heysem / Battani / Farabi / Harezmi

Müslüman Bilim İnsanları / Müslümanların En İyi 10 İcadı / Müslüman Bilim İnsanları İcatları / Müslümanların İlkleri / İslam'ın Altın Çağı Bilim İnsanları