Harezmi Hayatı Kısaca, Harezmi Kısaca, Harizmi (Harezmi) Özet (780-850)

IX yy da yaşamış olan ünlü matematik, coğrafya ve astronomi alimi, Cebir" Biliminin Kurucusu "El Harezmi" 'dir. 780 yılında Harezmi de doğan ünlü alim dönemin bilgi merkezi ve şehri olan Bağdat’a ilim öğrenmek için gider. Bağdat'ta bulunan Bilim Akademisi Darülhikme’de görev alan Harezmi matematik, coğrafya ve astronomi dallarında çalışmalar yapmıştır.

 


Harezmi'nin buluşları ise birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla tek bilinmeyenli denklemleri ise cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin yollarını buldu. Harezmi'nin en büyük özelliği ise Matematik’te ilk kez sıfırı kullanan birisidir.
Matematik alanına Cebir kavramını sokan Harezmi ilgi duyduğu matematik, coğrafya ve astronomi dallarında birçok eser yazdı.
  Kendisi cebirin kurucusu ve geliştiricisidir. Bu konuda yazılan ilk ve yaygınlaştırılan kitap El Kitabü'l Muhtasar fi Hisabi'l Cebr ve'l Mukabele 'dir. Harezmi'nin eserleri Batı bilim dünyasında hala kullanılmakta ve öğretilmektedir. Bu büyük İslam alimi 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir.
Not: Harezmi ile Harizmi aynı kişiler mi?
Evet aynı kişidir. Harizmi ve Harezmi aynı kişinin farklı dillerde veya alfabelerdeki farklı imla ve telaffuz biçimleridir.
Harezmi Hayatı

Çağını Aydınlatan Müslümanlar El Cezeri / İbni Sina / Buzcani / El Kindi / El Razi / İbni Haldun / Beni Musa / İbni Heysem / Battani / Farabi / Harezmi

 

Müslüman Bilim İnsanları / Müslümanların En İyi 10 İcadı / Müslüman Bilim İnsanları İcatları / Müslümanların İlkleri / İslam'ın Altın Çağı Bilim İnsanları