Farabi Hayatı Kısaca, Farabi Hayatı Özet, Farabi Kısaca Hayatı ve Eserleri (870 - 950)

Türkistan’da Farab yakınında küçük bir köy olan Vasic’te doğdu. 870 yılında Türkistan’ın Farab kentinde doğduğu için “Farabi” ismiyle anılmaktadır.
8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamıdır.
Avrupa’da ‘Alpharabius’ olarak bilinen Farabi, ilk öğrenimini Farab ve Buhara’da tamamladı, fakat daha sonra, yüksek öğrenim için uzun bir süre yani 901- 942 arasında okuduğu ve çalıştığı Bağdat’a gitti. Bir filozof ve bilim adamı olarak, çeşitli ilim dallarında büyük ustalık kazandı ve farklı dillerde bir uzman olarak aktarıldı.

 


Farabi bir çok uzak ülkeyi gezdi ve bir süre Şam’da ve Mısır’da çalıştı, fakat Halep’te Seyfü’d Devle’nin sarayını ziyaret edinceye kadar tekrar tekrar Bağdat’a geri geldi. Kralın sadık danışmanlarından biri olmuştur ve ününün uzak ve geniş bir biçimde yayılması burada Halep’te olmuştur. İlk yıllarında, bir Kadı (Hakim) idi, fakat sonradan meslek olarak öğretmenliği seçti. Kariyeri boyunca, büyük zorluklara katlandı ve bir keresinde bir bahçenin bakıcısı bile oldu.


Aristo’nun fiziği, meteorolojisi, mantığı, vb. üzerine bazı zengin açıklamalar yazmıştır. İslam felsefe geleneğinde, ‘ilk öğretmen’ olarak bilinen Aristoteles’ten sonra ‘İkinci Öğretmen’ (el-muallimü’s-sani) olarak anılır. HS. 339 / İS. 950′de 80 yaşındayken Şam’da bekar olarak öldü.
Farabi’nin En Önemli Eserleri: Et-Ta’limü’ s – Sani ve İhsau’ l – Ulum (İlk İslam Ansiklopedisi), El-Medinetü’ l – Fazıla (Fazilet Şehri Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap), Risale fi Ma’anii’ l – Akl (Aklın Anlamları), İhsa el – Ulum musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı). Farabi Hayatı

Çağını Aydınlatan Müslümanlar El Cezeri / İbni Sina / Buzcani / El Kindi / El Razi / İbni Haldun / Beni Musa / İbni Heysem / Battani / Farabi / Harezmi

Müslüman Bilim İnsanları / Müslümanların En İyi 10 İcadı / Müslüman Bilim İnsanları İcatları / Müslümanların İlkleri / İslam'ın Altın Çağı Bilim İnsanları