Terim Anlam, Terim Anlam Örnekleri, Terim Anlam Nedir?

Bilim, sanat, spor, edebiyat, ekonomi gibi uzmanlık gerektiren alanlarda anlaşmanın kolaylaşması adına meydana gelen anlamlara “Terim Anlam” denir. Örneğin “Sıfat ya da Fiilimsi” Türkçe dil bilgisiyle alakalı bir terimdir. “Basınç, amper, atom” gibi sözcükler ise fizik bilimiyle alakalı terimlerdir.
Sözcükler zaman içinde ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli yeni anlamlar kazanabilir. Bir sözcük bir çok dalda terim anlamda kullanılabilir.
⇒ Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.
Örnek: “budala” kelimesi halkın söz varlığında “aptal, anlayışsız, sersem” anlamlarıyla kullanılır; fakat bu kelime psikolojide belli bir zekâ seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir.
⇒ Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir.
⇒ Terimlerin; mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.
Boğaz‘ı geçip Karadeniz’e ulaştık.
Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
Ağacın kökleri çok derinde.
Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.

 

Terim anlamın dil bilgisi açısından büyük bir önemi vardır. Belirli kavramları kategorilere ayırmak için kullanılan terim anlam hayatın her alanında karşımıza çıkar.

Terim Anlamlı Sözcüklere Örnekler
a) Tıp Terimleri: Adrenalin, akne, bakteri, kist, üreter, narkoz…
b) Matematik Terimleri: Dikdörtgen, açı, basamak, küme, yamuk, logaritma…
c) Edebiyat Terimleri: Roman, yazar,hikaye, şiir, kinaye, beyit, kompozisyon, münazara…
d) Hukuk Terimleri: anayasa, kanun, dava, davacı, mahkeme...
e) Müzik Terimleri: Akor, nota, porte, aralık, melodi, metronom, tuşe…
f) Astaronomi Terimler: Astroid, atmosfer, gezegen, gök taşı, meteor…
g) Sanat Tarihi Terimleri: Atölye, bezeme, cephesellik, taraklama…
h) Din Bilim Terimleri: Hadis, hakikat, halife, ehlibeyt…
ı) Coğrafya terimleri: ada, dağ, ova, deniz, göl, nehir, plato
i) Geometri terimleri: açı, kenar, köşegen, kare
j) Tiyatro terimleri: perde, sahne, rol, doğaçlama

Eş anlamlı kelimeler listesini incelemek için tıklayınız... / Çok Anlamlılık / Mecaz Anlam / Gerçek Anlam

Zıt Anlamlı KelimelerEş Anlamlı Kelimleler / Eş Anlamlı Kelimeler Kullanımı / Soyut Anlam / Somut Anlam / Öznel Nedir? / Okuma Nedir?