Zıt Anlamlı Kelimeler

Karşıt anlamlı ve zıt anlamlı anlamları birbirinin tersi olan sözcükleri tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Kavram hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Edebiyatta karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılarak tezat sanatı yapılır. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur. 

 

Zıt Anlamlı Kelimeler

ağır - hafif
alt - üst
aşağı - yukarı
az - çok
ağır - hafif
aç - tok
açık - kapalı
akşam - sabah
akıllı - aptal
aktif -pasif
azami-asgari
artı -eksi
alçak - yüksek
acı - tatlı
acemi - usta
alçak gönüllü - kibirli
azami - asgari
alçak - yüksek
afacan - uslu
aydınlık - karanlık
azalmak - çoğalmak
anormal - normal
atılgan - çekingen
alıcı - satıcı
ast - üst
ak - kara
aynı - farklı
aşağı - yukarı
bekâr - evli
bağımsızlık - tutsaklık
batı - doğu
bolluk - kıtlık
barış - savaş
başlamak - bitirmek
boş - dolu
borç - alacak
bulanık - duru
birinci - sonuncu
çarpma - bölme
cömert - cimri
çalışkan - tembel
cesaret - korkaklık
cılız - gürbüz
çekmek - itmek
çift - tek
çabuk - yavaş
dert - derman
düş - gerçek
dost - düşman
dahil - hariç
doğru - yanlış
deniz - kara

düz - eğri
doğu - batı
dar - geniş
dikit - sarkıt
dik - eğik
duru - bulanık
donuk - parlak
darılmak - barışmak

 

el(yabancı) - tanıdık
eksik - fazla
esaret - özgürlük
erken - geç
eski - yeni

gülmek - ağlamak
gelir - gider
güzel - çirkin
galip - mağlup
galibiyet - mağlubiyet
galip - mağlup
genç - yaşlı
gerçek - sahte
gece - gündüz
hatırlamak - unutmak
hırçın - uysal
hızlı - yavaş
hayal - gerçek
ıslak - kuru
ithalat - ihracat
iyi – kötü
Issız - kalabalık
indirim - zam
iyi - kötü
iç - dış
ince - kalın
ilk - son

koyu - açık
kolay - zor
katı - yumuşak
kaybetmek - bulmak
keder - neşe
kalabalık - tenha
kuzey - güney
kurnaz - saf
kuru - yaş
kış - yaz
kıt - bol
küçük - büyük
kış - yaz
medeni - ilkel
minimum - maksimum
nazik - kaba
negatif - pozitif
neşeli - üzgün

Ödül – Ceza
Övmek – Yermek
Öz – Üvey
Ölü - Diri
Ön - Arka
Özel – Resmî
 

 

Pahalı – Ucuz
Perakende – Toptan
Parlak – Mat

Ret – Kabul
Saldırı – Savunma
Sevimli – Sevimsiz
Sağ – Sol
Sevin- – Üzül-
soru - cevap
sığ - derin
Sağlam – Çürük
Sevinç – Üzüntü
Sade – Gösterişli
Saydam – Kesif
Sabah – Akşam
Seyrek – Sık
sert - yumuşak
Sözel – Sayısal
Sorun – Çözüm
Soyut – Somut
suçlu - masum
Sıcak – Soğuk
Siyah – Beyaz
Suçlu – Masum
Şer – Hayır
Sığ – Derin
Sırt – Göğüs
Taze – Bayat
tatlı - acı
tembel - çalışkan
Tekil – Çoğul
Tavan – Taban
Temiz – Kirli
Toplama – Çıkarma
Tertipli – Dağınık
Tutsak – Özgür
Uygun – Elverişsiz
Uslu – Yaramaz
Ucuz – Pahalı
Unutmak – Hatırlamak
Usta – Acemi
Uzak – Yakın
Var – Yok
Uzun – Kısa
Uyumak – Uyanmak
Üretim – Tüketim
Verimli – Verimsiz
Yaramaz – Uslu
Yokuş – İniş
Yaşlı – Genç
Yerli – Yabancı
Yakın – Uzak (Irak)
Yüksek – Alçak
Zengin – Fakir
Zayıf – Şişman

Zıt anlamlı kelime haznesi genelde kitap okuyan ve genel kültür seviyesi yüksek olan insanlarda daha çoktur. Bunun çokluğu kişinin daha iyi yazı yazması, daha iyi kendini ifade etmesi, okuduğunu anlaması ve sınavlarda daha başarılı olması anlamına gelmektedir.
Eş anlamlı kelimeler listesini incelemek için tıklayınız...