Somut Anlam, Somut Anlam Nedir? Somut Anlamlı Kelimeler, Somut Anlamlı Cümleler


Somut, 5 duyu organıyla algılanabilen şey, soyut karşıtıdır. 
Türkçede somut anlamlı kelimeler, beş duyu organımızla algılayabildiğimiz isimleri karşılamaktadır. Koklama, işitme, tatma, dokunma ve görme duyularından en az biriyle hissedebildiğimiz tüm varlıklar somuttur. Örneğin gemi, görebildiğimiz ve dokunabildiğimiz bir varlıktır. O hâlde bu kelime somut bir isimdir.
Sıfat;
1. Doğada belirli olarak var olan, varlığı duyularla algılanabilen, elle tutulup gözle görülebilen.
"Maddesi olan varlık, somut varlıktır"
2. İçinde düşün yeri bulunmayan, gerçekliği, nesnelliği olan.
"Bize somut önerilerle gelirseniz konuyu görüşürüz"
Gözle görülen, dokunulan, tadılan, madde haline sahip olan varlıkların somut olduğunu düşünebiliriz. Beş duyu ile hissedilemeyen kavramlar ise soyuttur. Somut Kelimelere Örnekler Nelerdir? Kalem, masa, sehpa, kapı, dağ, akarsu, çocuk, hayvan gibi kavramlar bir madde haline sahip oldukları için somuttur.

 

Somut isim nedir?
Somut anlamlı bir kelime soyut bir anlam ifade edecek şekilde kullanılabilir. Buna soyutlama da denir.
Somut isim, duyu organları ile tespit edilebilecek varlıklara verilen isim. Taş, su, kalem, köpek gibi kelimeler, somut isimlere örnektir.

Somut anlamlı cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.
Çiçekler çok güzel kokuyorlar.
Duvarları sarıya boyadık.
Annesine çok değerli bir hediye almış.
Kıymetli
eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.
O yıllarda köyümüzde
mektep yoktu.
Şarj aletini dolaba koydum.
Yemek çok güzel kokuyordu.
Sandalyenin ayağı kırılmış.
Eş anlamlı kelimeler listesini incelemek için tıklayınız...

Zıt Anlamlı KelimelerEş Anlamlı Kelimleler / Eş Anlamlı Kelimeler Kullanımı / Soyut Anlam / Somut Anlam / Öznel Nedir? / Okuma Nedir?