Gerçek Anlam, Temel Anlam, Gerçek Anlam Örnekleri, Gerçek Anlam Nedir?

Gerçek anlam, sözcüklerin birincil anlamı ile bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar. El ile tutulup göz ile görülecek biçimde tam anlamıyla var olan, varlığı hiçbir biçimde yadsınamayan, bir durum, bir olgu, bir nesne ya da bir nitelik olarak var olan.

Gerçek Anlam Örnekleri:
- tatlı elma (gerçek ve temel anlam)
- süt tatlısı (gerçek ve yan anlam)
- tatlı çocuk (mecaz anlam)
- ince dal (gerçek ve temel anlam)
- uzun, ince bir adam (gerçek ve yan anlam)
- ince hesap (mecaz anlam)
– “Sabah uyanır uyanmaz, pencereyi açtım”
Burada kullanılan “pencere” kelimesi, direkt anladığımız kelimedir. Yani evlerin hava alması için oluşturulan küçük, açılıp kapanan araç anlamına gelir.

 

Sözcüğün gerçek anlamı, herkesçe bilinen, akla ilk gelen yaygın anlamıdır. Buna “temel anlam” da denir.

Gerçek anlam cümle  örnekleri?
Sıcak çorbayı içince rahatladım.
Dolaptan
temiz elbiselerini çıkardı.
Ahmet’in
burnu iyi koku alır.
Ağzında yaralar oluşmuştu.
Elini hırsla masaya vurdu.
İri hantal
gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi.
Gölün kıyılarını yapraksız,
bodur ağaçlar kuşatmıştı.

Eş anlamlı kelimeler listesini incelemek için tıklayınız... / Çok Anlamlılık / Mecaz Anlam

Zıt Anlamlı KelimelerEş Anlamlı Kelimleler / Eş Anlamlı Kelimeler Kullanımı / Soyut Anlam / Somut Anlam / Öznel Nedir? / Okuma Nedir?