Patent Alma Örnekleri, Patent Alma Süreci

Patent/faydalı model belgesi başvurusunda bulunmak isteyenler, Ankara’daki Türk Patent ve Marka Kurumu’na şahsen ya da posta yoluyla başvurabilir. Patent/faydalı model başvurusunun geçerli olabilmesi için;
Başvuru dilekçesi (1 nüsha), Buluş konusunu açıklayan tarifname (3 nüsha), Patentle korunması istenilen bulusun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (3 nüsha, Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (3 nüsha), Özet (3 nüsha), Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gerekli.
Buluşun açıklama metni yazılırken dikkate alınacak ana kriter, patent korumasının açıklanan bilgilerle sinirli olmalı. Tarifnamede açıklanmayan ve dolayısıyla sistemlerde belirtilmeyen buluş iddiaları, açıklanmadığı için korunmaz.

 

 Akllı ürün çalışmaları (Gülhan Erşahin öğretmenimizi ve öğrencilerini tebrik ediyoruz.)

Patent / Endüstriyel Tasarım Tescili / Faydalı Model Belgesi / Coğrafi İşaret / Marka Tescili / Akıllı Ürün Nedir? / Sensör Teknolojileri