Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir?

Endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım seri üretim için tüketici ihtiyaç ve sorunlarına yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri, ve olanakları gibi çeşitli kriterleri gözeterek, yeni ve güncel ürünler tasarlamaktır.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
“Bir ürünün tümünün veya bir parçasının, veya ürün üzerindeki bir süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.” şeklinde tanımlamıştır. Müşterilerin önce markaya sonra da ürünün tasarımına göre satın almaya karar verdikleri düşünülürse pazarlamanın en etkili aracı olarak endüstriyel tasarım gözümüze çarpmaktadır.

 

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Nedir?
Patent ofisleri, marka patent hukuku alanında uzmanlaşmış ve sertifika sahibi hukukçular aracılığı ile ilgili otorite kuruluş tarafından verilen Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, müracaat tarihinden başlayarak 5 yıl geçerliliğini korumaktadır. Kaydın 5 yılda bir periyodu ile yenilenmesi koşulu ile, tasarımınızın korunması sürecini 25 yıla kadar uzatabilirsiniz. Tasarımın tüm hak ve sorumlulukları ile birlikte mülkiyeti, tasarımcı ve/veya tasarım ajansına ait olup, mülkiyet sahibinin onayı olmaksızın bir ürüne dönüşmesi ve ticari fayda sağlanması söz konusu değildir. Ülkemizde tescil işlemleri Türk Patent ve Marka kurumu tarafından yapılmaktadır.
Bir tasarımın hukuki korunmasının sağlanması için bazı unsurları içermesi gerekir.
1- Yenilik
2- Ayırt edici nitelik
3- Ürün veya ürün parçası
4- İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm

Endüstri Nedir? / Endüstri 4.0 / Patent / Patent Nedir? / Kısaca Patent Alma / Dünyada Patent Sayıları / En Büyük Patent Davaları / Faydalı Model Belgesi