Faydalı Model, Faydalı Model Belgesi Nedir? ve Nasıl Alınır?

Faydalı Model Nedir?

Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
Yurt içinde, geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Faydalı Model Belgesi ile buluşu yapan kişi buluş yaptığı ürün ile ilgili tüm haklara sahip olmuş olur.  Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent tescil işlemlerinden farklı olarak hem zaman hem de masraf açısından daha uygundur.

Ülkemizde patent verme konusunda tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Başvurular elden, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir.
Faydalı model belgesi başvurusu yapmadan önce patent ve faydalı model arasındaki farkın bilinmesi gerekir.

 

 

Faydalı model koruması için;
Yeni Olması:
faydalı model tescili için başvurulan, buluşun, müracaat tarihinden önce, Türkiye’ de ve dünyanın herhangi bir yerinde herkesin görebileceği, ulaşabileceği şekilde, yazılı veya farklı bir yolla açıklanmamış, sergi, fuar, kermes gibi etkinliklere katılmamış, ülkede veya dünya üzerinde herhangi bir yerde kullanılmamış ise, bu ürün yenidir. Yukarda sayılan hususlardan birisinin varlığı halinde bile buluş yeni olmaktan çıkar.

Sanayiye uygulanabilme: Buluş, üretime uygunsa, herkes tarafından kullanılabiliyorsa buluş sanayiye uygulanabilir olarak kabul edilir. Şartları sağlanması gerekmektedir.

 

Buluş sahibi faydalı model belgesini almaya karar verdiğinde; aşağıda belirtilen evraklar ile başvuru yapar.
Başvuru dilekçesi
Buluşu anlatan tarifname
Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)
Buluşa ait teknik çizimler
Buluşun özeti
Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.
Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından ortak bir başvuru şeklinde yapılabilir.
Başvuruda mutlaka buluş sahibi veya sahipleri belirtilir.
Faydalı Model Başvurusunda Patent Vekili Kullanma

Faydalı Model başvuruları başvurunun mahiyetine göre 1 yıllık periyodu içeren bir süreci kapsar. Başvurunun yenilik araştırmasının yapılmasından, başvurunun yapılması ve sonrasında yapılacak takipler ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve bunlara ait altyapı gerektirmektedir. Burada profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması ciddi hak kayıplarına uğranmaması için önemlidir.

Faydalı Model Başvuru Süreci
Türkiye’de faydalı model belgesinin verilmesi için tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.
Faydalı model belgesi almak için yapılan başvuru, Kanun’un 143.maddesine göre şekli şartlara uygunluk açısından incelenir. Şekli şartlara uygun olması veya uygunsuzluğun giderilmesi halinde, başvuru sahibi tarafından araştırma raporunun düzenlenmesinin talep edilmesinden sonra, araştırma raporu düzenlenir ve yayımlanır. Araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir ve üçüncü kişiler görüş bildirebilir.
Son aşamada, araştırma raporu, varsa itirazlar veya görüşler de değerlendirilerek, eğer ölçütleri karşılıyor ise, faydalı model belgesinin verilmesine karar verilir. Faydalı Model Belgesi 10 yıl için verilir.

Patent / Patent Nedir? / Kısaca Patent Alma / Dünyada Patent Sayıları / En Büyük Patent Davaları

 

Patent Nasıl Alınır?

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent  Devamı için tıklayınız...

Patent Örnekleri

Patent; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme Devamı için tıklayınız...

Patent Almanın Önemi

Patent çağımızın en önemli kavramlarından biridir. Devamı için tıklayınız...