Endüstri, Endüstri Nedir?

Sanayi veya endüstri, devamlı veya belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır.
Diğer bir tanımla; enerji kaynağı sağlamak ya da hammaddelerin işlenmesi noktasında, bu kaynakları ortaya çıkarmak için kullanılan araçlara ya da yöntemlere
endüstri denir.
Endüstri, enerji kaynağı yaratmak için başvurulan yöntemlerin tamamını ifade eden bir kelimedir.
 

Farklı ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi ya da işlenmesi gibi unsurlar endüstri kavramının içerisinde yer alır. Günümüzde gerçekleştirilen üretimlerin büyük birçoğu sorunlu ticari faaliyet açısından endüstri ile sağlanır.

Endüstri Örnekleri:Tekstil, Gıda Sektörü, Kozmetik, İnşaat, Kereste Endüstrisi, Sigorta Endüstrisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Otomotiv Endüstrisi vb.


Endüstri 4.0 Nedir? / Endüstriyel Tasarım / Projeler Nanoteknoloji / Buluş Nedir?  / Biyo-Nanoteknoloji / Nanoteknolojinin Yararları

Teknoloji Nedir?

Tasarım Nedir?

Buluş Nedir?

Patent Nedir?

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir?

Proje Nedir?

İnovatif Düşünce Nedir?

Prototip Nedir?

İnovasyon Nedir?

Nanoteknoloji Nedir?