8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Üniteler ve Zaman Dağılımı

8. sınıf seviyesinde öğrencilerden; İnovatif düşünce ve fikirlerin korunması, bilgisayar destekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, tasarım iletişimi, tanıtım ve pazarlama, tasarım iletişimi, ürün geliştirme, mühendislik ve tasarım, doğadan tasarıma, ulaşım teknolojileri, özgün eserimi tasarlıyorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde bilgi, beceri, duyuş sahibi olmaları ve bunları uygulamada kullanabilmeleri beklenmektedir.

 


Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf Konuları ve İşlenişi / Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. Sınıf Konuları ve İşlenişi / Ders Üniteleri
7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı / 8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı
Teknoloji Tasarım Yıllık Plan
/ Teknoloji Tasarım Zümreleri / Gözlem Formu / Bep Planları / Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler