7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Üniteler ve Zaman Dağılımı

7. sınıf seviyesinde öğrencilerden teknoloji ve tasarımı öğreniyorum, temel tasarım, bilgisayar destekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, mimarî tasarım, ürün geliştirme, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri, özgün eserimi tasarlıyorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir.

 


Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf Konuları ve İşlenişi / Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. Sınıf Konuları ve İşlenişi / Ders Üniteleri
7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı / 8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı
Teknoloji Tasarım Yıllık Plan
/ Teknoloji Tasarım Zümreleri / Gözlem Formu / Bep Planları / Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler