Tübitak Bilim Fuarları Hakkında Bilgi, Tübitak 4006 Bilim Fuarı Nedir? Bilim Fuarı Başvuru Tarihleri

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının Amaçları
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları; temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak MEB’e bağlı devlet okulları, Mesleki Eğitim Merkezleri ve BİLSEM’lerde
düzenlenen, TÜBİTAK tarafından uygun görülen alt projelerin sergilendiği etkinliklerdir.
Okullarda düzenlenen bu fuarlarla, 5-12. sınıf öğrencilerinin; öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapacakları, bu araştırmaların
sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrencilerin ve izleyicilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulması amaçlanmaktadır. 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları ile  bilim ve mühendislik becerilerinin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.

4006 İçin Önemli Tarihler:
Başvuru Sisteminin Açılması: 23 Kasım 2020
Son Başvuru Tarihi:
22 Ocak 2021 (Saat: 17.30)
Sonuçların İlan Edilmesi:
Bilim Fuarları Dönemi: 20 Eylül 2021 – 31 Aralık 2021
Başvurular http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Belirtilen kurum/kuruluşlarda kadrolu ve tam zamanlı öğretmenler proje yürütücüsü olabilir. Ancak; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Ücretli Öğretmen olarak görev yapanlar proje yürütücüsü olamaz.

 


TÜBİTAK Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar şunlardır:
• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi,
• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması,
• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması,

 

• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması,
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,
• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması,
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.

Neden TÜBİTAK Bilim Fuarları?
Her öğrencinin bilimsel bir proje yapabileceği ve her okulun da bir bilim fuarı gerçekleştirebileceği öngörüsünden yola çıkarak 4006 Bilim Fuarları programı açılmıştır. Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak "her fikir değerlidir." ilkesi ile bilimsel süreç takip edilerek yapılacak olan her türlü proje bu fuar kapsamında değerlendirilebilecektir. Öğrencilere hipotez geliştirme ve hipotezlerini test etme imkanı sağlamak bu programın ana amaçlarındandır. Aynı zamanda okullarımızda hiçbir masraf yapılmadan, sadece okulun imkanları (sıra, masa, koridor, bahçe, vs.) kullanılarak bir bilim fuarı gerçekleştirilebileceği fikrini hayata geçirmek istiyoruz.
Sonuç olarak, her öğrencinin "bilime iz bırakabilmesini" sağlayacağını düşündüğümüz bu program, öğretmenlerimizin süreci anlaması ve öğrencilere doğru bir şekilde aktarması ile gerçekleşecektir.

Başvuruda alt projenin amaç, yöntem ve beklenen sonucunun belirtilmesi gerekir. Amaç, en az 20 en fazla 50 kelime; yöntem, en az 50 en fazla 150 kelime; beklenen
sonuç ise en az 50 en fazla 150 kelime aralığında olmalıdır

 

Tübitak 4006 Bilim Fuarı Süreci
Sistem üzerinden başvuru yapılması.
Başvuru sırasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Akademik danışmanlardan (il temsilcileri) projelerin uygunluğu hakkında görüş alınır.
Desteklenmesine karar verilen okullar tarafından sözleşmenin e- imza ile TÜBİTAK’a gönderilmesi.
Desteğin proje yürütücüsü hesabına yatması.
Fuarın düzenlenmesi ve izlenmesi.
Yapılan harcamalara ilişkin mali rapor bilgilerinin bu süreç boyunca sisteme girilmesi.
Fuara ait sonuç raporunun web sitesi üzerinden doldurulması.
Projenin sonuçlanması
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen
“Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında ülkemizde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı açılmıştır.

Tübitak Bilim Fuarı Destek Miktarı
• Destek miktarı, değerlendirme sonucuna göre her bir Bilim Fuarı için 2.000 TL (KDV dâhil) bilim fuarı hazırlık desteği ve sergilenecek her bir alt proje başına 200 TL (KDV
dâhil) tutardan oluşur.
Bilim Fuarı Toplam Destek Miktarı
Bilim Fuarı Hazırlık Desteği (2.000 TL) + (Sergilenecek Alt Proje Sayısı x 200 TL) Örneğin, 25 alt projesi kabul edilen bir proje yürütücüsüne toplam 7.000 TL (KDV
dâhil) proje destek miktarı ödenir.
• Proje destek tutarı, sözleşmenin taraflarca E-imza ile imzalanmasından sonra, proje yürütücüsünün TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır. Sonuç raporunun kabulü halinde ise, proje yürütücülerine toplam destek miktarının %5’i kadar PTİ ödenir.

Tübitak 4006 Bilim Fuarı projeleri için tıklayınız...  Araştırma projeleri galerisi için tıklayınız...

Bilim Fuarı Tüm Bilgiler / Bilim Fuarı Matematik Projeleri / İngilizce Bilim Fuarı Örnekleri / Tübitak Araştırma Projeleri Örnekleri

 

Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / Biyotaklit / Yenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler