Tübitak 4006 Bilim Fuarı Anket İzin Dilekçesi, Tübitak Bilim Fuarı Anket Dilekçesi Örneği

Bilim Fuarında kullanılması planlanan test, anket vb. ölçme araçlarının elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Anket çalışması gerçekleştirilecek alt projelerde anket formunun ve anketin uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış Anket İzin Belgesinin taratılıp sisteme yüklenmesi gerekir.

 


Proje Yürütücüsü: Yapılacak sözleşmeye taraf olan, Bilim Fuarı sürecinde görev alan öğrencilere rehberlik eden, fuarın bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, fuarla ilgili yazışmaları yapan, fuarın yönetiminden sorumlu, proje yürütücüsü kurum/kuruluşta kadrolu veya tam zamanlı görevli öğretmeni,

Danışman Öğretmen: Bilim Fuarı alt proje çalışmalarında öğrencilere danışmanlık yapan öğretmeni,
İzleyici: Düzenlenen Bilim Fuarı’nı yerinde ziyaret eden, izleyen, değerlendiren veTÜBİTAK’a izleyici raporu hazırlamak üzere Müdürlük tarafından görevlendirilen en az lisans mezunu kişiyi,
 

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): İlgili mevzuata göre proje sözleşmesinde belirlenen oranda hesaplanarak proje yürütücüsüne ödenen tutarı,

Sonuç Raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde, TÜBİTAK tarafından belirlenen şekle uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu, ifade eder.

Alt Proje: Bilim Fuarı’nda sergilenmek üzere öğrenciler tarafından danışman öğretmen rehberliğinde hazırlanan her bir projeyi,

Not: Programa başvuru, sadece çevrimiçi olarak yapılır. Tüm bilgi ve belgeler sisteme yüklenir. TÜBİTAK’a herhangi bir basılı belge gönderilmez.

Yukarıdaki formun word halini indirmek için tıklayınız... / Tübitak Alt Proje Örnekleri

Tübitak 4006 Bilim Fuarı / Tübitak Sıkça Sorulan Sorular / Tübitak Fuar Süreci / Bilim Fuarında Yapılacaklar / Bilim Fuarı Projeleri Galerisi

 

Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / Biyotaklit / Yenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler