Tübitak 4006 Alt Proje Örnekleri, Tübitak Tematik Alt Proje Alanları

Bilim Fuarları, “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum/kuruluşlar bünyesinde; “Tematik Alt Proje Alanları” tablosunda belirtilen alanlarda; 5-12. sınıf öğrencileri
tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetleri kapsar.
Bilim Fuarı, aşağıdaki alanlardan en az dört (4) tanesini içeren alt projelerden oluşur.

İnceleme Projesi Alt Proje Örneği

 


Tematik Alt Proje Alanları
Akıllı Ulaşım Sistemleri Finansal Okuryazarlık Nesnelerin İnterneti
Algoritma / Mantıksal Tasarım Giyilebilir Teknolojiler Robotik ve Kodlama
Bilim Tarihi, Göç ve Uyum, Sağlıklı Beslenme,Biyoçeşitlilik, Görsel ve İşitsel Sanatlar, Sağlık Teknolojileri
Biyotaklit, Havacılık ve Uzay,  STEAM
Büyük Veri, İnsan Hakları ve Demokrasi, Su Okuryazarlığı
Değerler Eğitimi, Kültürel Miras, Sürdürülebilir Kalkınma
Dijital Dönüşüm, Malzeme ve
Nanoteknoloji, Tarım Teknolojileri ve Seracılık, Doğal Afetler ve Afet Yönetimi,

Medya Okuryazarlığı, Yapay Zekâ, Ekolojik Denge, Milli Teknoloji Hamlesi, Yenilenebilir Enerji
 

• Araştırma Projesi Alt Proje Örneği
 

• Tasarım Projesi Alt Proje Örneği


Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için… www.gelisenbeyin.net / gelişimin adresi...

Bilim Fuarı Tüm Bilgiler / Bilim Fuarı Matematik Projeleri / İngilizce Bilim Fuarı Örnekleri / Tübitak Araştırma Projeleri Örnekleri

 

Bilim İnsanları / Bilim İnsanları Hayatı Kısaca / Bilim Kadınları / Bilim İnsanı Nasıl Çalışır? / Aforizmalar / Bilim İnsanları Capsleri