Tübitak 4006 Alt Proje Örnekleri, Tübitak Tematik Alt Proje Alanları

Bilim Fuarları, “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum/kuruluşlar bünyesinde; “Tematik Alt Proje Alanları” tablosunda belirtilen alanlarda; 5-12. sınıf öğrencileri
tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetleri kapsar.
Bilim Fuarınızda yer alan projeler aşağıdaki
43 tematik alandan en az 5 tanesini içermelidir.

İnceleme Projesi Alt Proje Örneği

 


Tematik Alt Proje Alanları
Aile İçi İletişim, Ekolojik Denge, Nesnelerin İnterneti
Akıllı Ulaşım Sistemleri, Finansal Okuryazarlık, Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Algoritma/Mantıksal Tasarım, Genetik ve Biyoteknoloji, Robotik ve Kodlama
Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Giyilebilir Teknolojiler, Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Bilim İletişimi, Göç ve Uyum ,Siber Güvenlik
Bilim Tarihi ve Felsefesi, Görsel ve İşitsel Sanatlar, STEAM
Biyoçeşitlilik
Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri
Su Okuryazarlığı,
Biyotaklit
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sürdürülebilir Kalkınma
Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Havacılık ve Uzay Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Değerler Eğitimi, İnsan Hakları ve Demokrasi
Uzaktan Eğitim
Dijital Dönüşüm, Kültürel Miras, Yapay Zekâ
Dil ve Edebiyat, Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji
Yenilenebilir Enerji
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi, Medya Okuryazarlığı
Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
Milli Teknoloji Hamlesi

 

• Araştırma Projesi Alt Proje Örneği
 

• Tasarım Projesi Alt Proje Örneği


Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için… www.gelisenbeyin.net / gelişimin adresi...

Bilim Fuarı Tüm Bilgiler / Bilim Fuarı Matematik Projeleri / İngilizce Bilim Fuarı Örnekleri / Tübitak Araştırma Projeleri Örnekleri

 

Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / Biyotaklit / Yenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler