Sosyal İnovasyon, Sosyal İnovasyon Nedir?

Sosyal İnovasyon: sosyal girişimcilik, öncelikli toplumsal sorunları, maddi fayda ve kâr ön planda olmaksızın ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik yapılan girişimcilik faaliyetleridir. Diğer bir tanımla;

Sosyal inovasyonu, sosyal bir ihtiyaca mevcut çözümlerden daha iyi bir şekilde cevap verirken aynı zamanda toplumun yeteneklerini geliştirerek sosyal, ekonomik ve çevresel kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan yeni çözümler olarak tanımlanabilir.
Sosyal girişimcilik kavramı için birçok farklı tanım bulunmaktadır. Bu tanımlarda örtüşen 3 ana kriter ise; Sosyal/çevresel etki yaratmanın öncelikli hedef olması, ticari faaliyet yoluyla gelir elde edilmesi ve gelir fazlasının ana misyon için kullanılmasıdır..

 

Son dönemde pek çok farklı projede rastladığımız sosyal inovasyon kavramı, inovasyonun sorunlara çözüm getiren ruhuna toplumsal boyut katan bir yaklaşımdır.

Sosyal inovasyon
Sosyal inovasyon platformu imece'nin sosyal girişimcilere yönelik programından Sosyal inovasyon, sosyal meselelere daha etkili, verimli, sürdürülebilir ve adil olan yenilikçi çözümler üretilmesi ve bu çözümlerle yaratılan değerin toplumun geneline ulaştırılmasıdır. Özel sektör, kamu ve toplumun ortak zeminde bulaşacağı yaratıcı ortamların oluşturulmasıyla sosyal inovasyon gelişir.

Sosyal girişimci
Sosyal girişimci, toplumsal faydayı öncelikli hedef olarak belirleyen değişim öncüsü aktördür. Çözümü aciliyet gerektiren çevresel ve toplumsal sorunlara kalıcı ve ölçeklenebilir çözümler geliştirir.

Türkiye’den sosyal girişim örnekleri
Görme engelli bireyleri özgürleştirme misyonuyla çözümler üreten BlindLook
Akıllı atık toplama ve şehir temizleme işlemleri için en kapsamlı çözümü sunan Evreka,
Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik hazırlanmış eğitsel oyunlar üreten Otsimo,
Nesneleri oyuncaklara dönüştürmelerini kolaylaştıran ve oyun kitleriyle çocukların yaratıcılıklarını destekleyen TOYİ,
Bireylerin ve kurumların spor yoluyla toplumsal dayanışmaya destek olmalarını sağlayan Adım Adım,
Öğrenci ve burs veren arasında çevrimiçi platform üzerinden kolay, ulaşılabilir, güvenilir ve sürdürülebilir bir ilişki kurulmasını sağlayan E-Bursum,
Kadınlara spor yapma alışkanlığı kazandırarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışan b-fit,
Kayıp veya çalıntı eşya, evcil hayvan ilanlarını binlerce kişiye ücretsiz ulaştırıp kısa sürede mutlu sona kavuşturmayı amaçlayan Gören Duyan,
Satılamayan gıdaları değerlendirmenize yardım eden, atıl ürünleri ekonomiye, çevreye ve topluma kazandıran Fazla Gıda vb...

İnovasyon Nedir? /  Ürün İnovasyonu  /  Hizmet İnovasyonu   /   Pazarlama İnovasyonu / Organizasyonel İnovasyon


ProjelerNanoteknoloji / Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz / Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak  / “Gelişen Beyin” Yenilikçilik Ödüllerinde…