Sarıkamış'ın Coğrafi Özellikleri

Sarıkamış İlçesi Doğu Anadolu Bölgesinin Erzurum-Kars bölümünde yer alır. Toprakları Doğuda Kars’ın Kağızman, Güneyde Ağrı’nın Eleşkirt, Güneybatı’dan Erzurum Horasan, Batı’dan aynı ilin Narman, Kuzeybatı’dan Şenkaya, Kuzey’de Kars’ın Selim ilçeleri ile çevrilidir. Merkez bucağından hariç Karaurgan ve Karakurt bucakları ile 57 tane köyü vardır. Yüz ölçümü 1751 km2’dir. İlçe 40 derece 18 dakika kuzey enlemleri 42 derece 31 dakika doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 2.102 m’dir.

Yüzey Şekilleri
Sarıkamış'ın etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. Akbaba 2885, Aladağ (Akdağ) 3138, Soğanlı Dağları (Obsidiyen-İç püskürük taşlar), Kumru Dağı 2847, Çambar Dağı 2605, Süphan Dağı 2909, Balıklı Dağı 2885, Bakar Dağı 3024, Köroğlu 2884, Allahuekber Dağları 2750m’dir. Kuzey Anadolu dağları ile Torosların Doğu Anadolu bölgesi üzerinde birbirine yaklaşması sonucu bu bölgenin yükseltisinin fazla olmasının birinci sebebidir.

Bu yüksek platonun belli başlı iki şehri olan Erzurum ve Kars arasında bağlayıcı yöre Sarıkamış yer almaktadır.

 

İlçe toprakları 3. jeolojik zamanda meydana gelen yer hareketlerinin özelliğini almıştır. Kimyasal ve fiziksel ayrışmanın yavaş olduğu( sebebi iklim şartlarının olumsuz olması) andezit ve bazalt olan volkanik kayaçlar üzerinde Kahve rengi orman toprakları yaygın olmakla birlikte bu yörede çernezyom (kara toprak) topraklarda yaygındır. Yıkanma fazla olduğundan kireç oranı az, çayır alanların fazla olması ve gür otların yaygınlığı, humus oranını artırmış ve verimli topraklardır. Topraklarının verimli olmasına rağmen tarımın yaygın olmaması ve verimin düşük olmasının sebebi iklim şartlarının elverişsiz olmasıdır.

Sarıkamış yeryüzü şekilleri bakımından genellikle dağlık ve engebeli olup dağlık kısımları ormanlarla kaplıdır. Sarıkamış’ın yüksekliği 2000m’nin üzerindedir ve kabaca plato görünüşündedir.

İklim Özellikleri
Sarıkamış Doğu Anadolu bölgesinin yükseltisi fazla olan bir yöresi olması kış aylarında yörede etkili olan yüksek basınç şartlarının varlığı ve Kuzey-Doğusunda denizden gelen etkinin dağlar sebebiyle ulaşamadığı (2200m) gibi yüksek rakımlı bir yer olması bu özellik iklim şartlarının sert karasal iklim şeklinde oluşmasına sebep olmuştur.
Kış mevsimi karlı soğuk ve uzundur, yazlar ise kısa geçer.. Bölge 150 gün kar altındadır. Yükseklik ve yağışların çokluğuna göre iklimine yaz mevsiminde dahi serin bir karakter verir. Yaz mevsimi oldukça kısadır. Sert karasal iklime tabii olduğundan gece soğuması neticesinde kırağı olayı çok görülür. Eylül ayından Haziran ayına kadar devam eder. Donlu günlerinin sayısı 5 aya yaklaşmaktadır.

İlçede Ormancılık
Yöre ormanlarının hakim ağaç türü Sarıçam (Pinus Silvestris) ağaçları teşkil eder. Bu sahalarda iğne yapraklı ormanların yayılış göstermesi şiddetli don olaylarının görüldüğü ve kar örtüsünün uzun süre yerde kaldığı, kışları soğuk , yazları sıcak fakat kısa süren sert karasal iklimin hüküm sürmesi sonucunda bu iklime en iyi adapte olabilen sarıçamların bu yörede yayılış göstermesinin sebebidir. Sarıçam ağacı az sıcaklık isteyen mikroterm bitkilerden olup dona karşı dayanıklı bir bitkidir. Sarıkamış ilçesi ormanları idari olarak Kars iline, işletme olarak Erzurum Bölge Müdürlüğüne bağlıdır.

Halil KARAKURT- Eğitimci- Coğrafya Öğretmeni

 Kaz Eti Nasıl Pişirilir? / Hengel Tarifi / Kaz Etinin Faydaları / Katerina Köşkü / Haydi Kars'a Gidelim / Haydi Sarıkamış'a Gidelim

Sarıkamış Şehitleri / Sarıkamış Harekatı / Sarıkamış Şehitleri Şiirleri / Sarıkamış Kayak Merkezi / Sarıkamış Şiiri / Susuz Şelalesi / Ani Harabeleri