Mimari Tasarım Nedir?

Mimari Tasarım, günlük hayatta karşımıza çıkan yapıların, mekanların, eşyaların, hatta bazen yolların ve yollardaki bitkilerin, ağaçların bile belli bir kurala veya güzellik, işlevsellik algısına dayanılarak tasarlanması durumudur.

Mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları(okul, gökdelen vb) tasarlama ve kurma sanatı ve bilimine mimari tasarım denir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır.
Mimari; sağlam, göze hoş gelen ve amacına uygun yapılar inşa etme sanatıdır.
Bir yapıya uygulanacak mimari üslup, eldeki materyale, mimarın idealine ve yapının ne amaçla kullanılacağına uygun olmalıdır.

 


İnsanoğlu yeryüzünde ortaya çıktığı günden beri doğal çevrenin bir parçası olmakla kalmamış zamanla onu şekillendiren bir unsur halini almıştır.
İnsan çevreden etkilendiği gibi onu doğrudan değiştiren bir varlıktır, örneğin; insanın iklim koşullarına uygun yaşam tarzı seçmesi doğanın baskın olduğu bir durumken, yeni yerlere ulaşmak için yollar açması insanın baskın olduğu bir durumdur.
Ancak modern insan günümüzde etkilenen konumundan sıyrılıp bütünüyle etkileyen konumuna geçmiştir. Her alanda kendini geliştirip farklı tasarımlar ortaya çıkarmışlar.
Mimari tasarım geri bildirimler doğrultusunda ilerleyen, çok sayıda etkenle ilişkili, sürekli kendini yenileyen bir tasarım aşamasıdır. Tasarımla alakalı olan sorunların çözüm noktasıdır. Her bir mimari tasarım içeriğin, problemin, bağlamların ve problemler üzerinde çalışanların varlığıyla kendisine has ve tektir.
Mimari tasarım uygulanabilirliği için amacına uygun tasarlanması, dayanıklılığı, ekonomik, malzeme seçimi, estetiklik özelliklerin dikkate alınması gerekir.
Mimari tasarımda iki farklı düşünme şekli vardır. Birincisi detaylara inmeyen, hızlı, bol seçenekli ve bütüncü özellikler gösterir. İkincisi detaycı, temkinli, aşamalı ve parçaya yönelik gelişim gösteren bir düşünme faaliyetidir. Mimarın sahip olduğu zamana, proje sürecine ve imkânlara göre mimari tasarımların kapsamı bazı farklılıklar göstermektedir.

Mimari Tasarım
/ Mimari Tasarım Örnekleri / Modern Bina Tasarımları / Geleceğin Evleri / Ev Tasarımları Galerisi / Hayalimdeki Ev / Mekanik Tasarım

 

Dünyanın 7 Harikası / Dünyanın Yeni 7 Harikası / Kapadokya Evleri / Harran Evleri / Pagoda Evleri / İglo Evleri / Kervansaray / Kümbet / Anadolu’nun Mimarisiyle Ünlü Evleri / Tac Mahal / Machu Picchu / Chichen Itza / Kurtarıcı İsa Heykeli / Çin Seddi / Petra / Kolezyum /  Eyfel Kulesi Trevi (Aşk) Çeşmesi / Pisa Kulesi  Ani Harabeleri / Kız Kulesi / Brooklyn Köprüsü / Mısır Piramitleri / Unesco Dünya Mirası Listesi