İnovasyon ve Patent Kulübü

İnovasyon (yenilikçilik-yenilik) kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi / yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) ifade eder.İnovasyon daha çok sıkıntıları giderme konusundan odaklanarak varolan bizi rahatsız eden sorunlara çözüm bulmakta olabilir. İnovasyon bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yenide insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişen yeni özelliğin etkin olmasıdır.Özgün bir özellik katmasıdır.


Düşünce:  Dış dünyanın insan zihnine yansıması , Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea, gibi kavramlardır.


Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır.


Patent nedir? Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Buluşun ayrıntıları ile açıklandığı ve başvuru sırasında teslim edilen dokümanların tescil edilmiş haline de patent adı verilmektedir.

2006 yılından bu yana Teknoloji ve Tasarım dersinde bu konularda uğraş veren öğrencilerin bu kavramları sürekli geliştirmekte ve kendilerini yenilemektedirler. İnovasyon ve Patent günümde toplumların gelişmişlik düzeyleriyle paralellik gösterir. Böylesi önemli kavramların bir kulüp bünyesinde tekrardan ele alınması başarılı, üretken, yaratıcı bireylerin sayısını artıracaktır.Bu kulüpte gören alan tüm Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri ve diğer öğretmen arkadaşlara başarılar dilerim.

Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır?
İnovasyon ve Patent Kulübü Yıllık Çalışma Planı İndir

İnovasyon ve Patent Kulübü Tüzüğünü İndir

Paylaş

 

Ambalaj Tasarımı

Afiş Nedir?, Afiş Nasıl Yapılır? Afiş Örnekleri

Maket Tasarımları

Markalar ve Öyküleri

Tasarım Süreci

Tübitak Bilim Fuarları

Yapım Kuşağı

İnovasyon

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Etkinlik Süreci

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

Pazarlanabilir Hale Getirme

            Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Design By - Yahya Karakurt