Haydi İnovasyon Yapalım!

Teknoloji değiştikçe yaşantımız yeniden şekillenmektedir. Var olanı tasarlayıp ve geliştirme adına her geçen gün yeniden değişerek ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımız daha da kolaylaşmaktadır. Uyum sağlama konusunda oldukça başarılıyız. Önemli olan bizleri ortak paydada buluşturacak etkinliklerin, yeniliklerin en iyisini yapabilmektir.

Gelişen teknoloji ve yaşam standartlarımızla birlikte yeniliği takip eden ve hayatına uygulayan toplumlar kazançlı çıkacaktır. Teknolojiyi takip etmeyen bireyler yada ülkeler yerinde saymaya mahkum olacaktır. Yenilik için insanların ya da toplumun bu kültürü benimsemesi gerekir. Üretici olmayan yeniliğe kapalı toplumlar zamanla yitip gitmektedirler.

İnovasyon Nedir?
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılması başarı getirir. Devamında bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.
İnovasyon yapan ülkeler daha hızlı büyürler; daha çok insana iş imkanı sağlarlar. Ürünlerini iç pazarda satmakla yetinmeyip ihraç da ederler. Bu da işlerini daha da büyütmeleri ve kendi ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamaları anlamına gelir.
Büyük başarılara imza atan şirketler gıpta edilecek bir inovasyon listesine sahipler. Prestij marka olan firmalar ürünlerinde sürekli iyileştirme yapıp üretici pazarında uzun süredir var olma savaşı vermektedirler. Bu şirketler her geçen gün pazar paylarını daha da artırmaktadırlar.

 

Neden İnovasyon?
Bir ülkede ne kadar çok inovasyon yapan işletme varsa, o ülkenin insanlarının yaşam kalitesi ve refahı o kadar artar. İnsanlar daha iyi şartlarda yaşar; daha iyi hizmetlerden yararlanır ve daha çok yüksek gelirler elde ederler. Aynı zamanda ülkenin de rekabet gücü artar. Bunun anlamı ise, o ülkenin diğer ülkelere göre daha güçlü bir konuma yükselmesidir. Hepimizin ortak isteği, herkesin daha iyi şartlarda yaşaması, ülkemizin ve toplumumuzun kalkınıp gelişmesi olduğuna göre, bize bu kapıları açacak anahtar inovasyondur.

İnovasyon yapan firmalar tüketicilerin isteklerini düşünmek ve ona nasıl cevap verilebileceğini en iyi şekilde kurgulamak zorundadır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte hızla değişen tüketici alışkanlıklarının öngörülebilmesi ve bunun ötesi için de harcama yapmak zorundalar. İnovasyon kültürü geliştirmek topluma entegre etmek için orta eğitimden başlayıp bunu teşvik etmek gerekir. Özellikle ortaokulda Teknoloji ve Tasarım dersinde sayesinde öğrenciler inovasyonla tanışmakta ve inovasyon kültürünü almaktadırlar.

Başarı için dünyanın en vizyonlu, en çalışkan, en yetenekli, , en inovatif anlayışa sahip bireyleri yetiştirmek gerekir. Türkiye'de son yıllarda inovasyonla ilgili adımlar atılıyor fakat daha yeterli bir seviyeye gelmemiştir. Türkiye İnovasyon Haftası, İnovasyon Türkiye Fuarı, Türkiye İnovasyon Konferansı vb. etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca Tübitak Bilim Fuarları, Şimdi Düşünme Zamanı, Küçük Hayaller Büyük Projeler etkinlikleri her yıl yenilikçi öğrencileri bir araya getirmektedir.
Türkiye’de üretilen ve patenti alınan yenilikçi teknoloji ve buluşların en seçkin örneklerinin sergilendiği "İnovasyon Türkiye Fuarı" her yıl yapılmaktadır.

Haydi İnovasyon Yapalım!
Daha güzel yarınlar, yaşanabilir bir hayat, yaşam standartları yüksek bir olduğu bir dünyada yaşamak için tüm insanlar üzerlerine düşenin en iyisini yapmak zorundadırlar. Başarıyı zorlamak, üretken olmak ve kazanmak için inovatif düşüncelerin çoğalması gerekir. Bir adım daha iyiye, teknoloji için, kolaylık için, "Haydi İnovasyon Yapalım!"...

İnovasyon Hakkında Tüm Bilgiler

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Karakter Eğitimi / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır? / Akıllı Geleceğimiz