İnovasyon Hakkında Bilgi


21. Yüzyıl girişimcilik yüzyılı olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Evlatlarımızın önünde girişimciliğe engel olan faktörleri ortadan kaldırmamız elzemdir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte öne çıkan ve ekonomik gelişmeyi belirleyen temel faktörlerden biri girişimciliktir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak, büyümeye ivme kazandıracak hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme dinamizmine sahip girişimciler yaratabilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında en önemli görülen faktörlerden biri eğitimdir.
İnovasyon, farklı bir kültür ve anlayış gerektirir. Bu farklı kültür ve anlayış, geniş bir vizyona sahip, değişime ve gelişmeye açık bireylerle oluşturabilir.

İnovasyon, farklılaştırmaktır. Farklılaştırmak için farklı görmeyi öğrenmek gerekir. "Farklı görmek” dünyaya, yapılana ve yapılacak işe bakışı sorgulamayı öğrenmektir. Önemli inovasyon fırsatlarını yakalamak ve tehditleri fırsata dönüştürmek farklı görmekle mümkündür..

 

 

 

 

 

İnovasyon fikirle başlar; bunun için mümkün olduğunca çok fikir üretilmesini sağlamak gerekir. Yaratıcılık, fikir üretim becerisiyle desteklenmeli ve farklı kavramlar arasında bağlantı kurulmasını sağlanmak için eğitim ve çalışmayla güçlendirilmelidir. Yaratıcılık ve fikir üretme, her bireyin görevi olmalıdır. Yaratıcılığı teşvik etmek için hiçbir zaman hiçbir fikir eleştirilmemeli, yüksek düzeyde yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturulmalıdır.
Amaç eğitime katkı sunacak, bireylerin kendini geliştireceği ve paylaşımda bulunacağı, vizyonu ve misyonu olan insanların ortak bir paydada buluşacağı bir ortam hazırlamaktır.
Günümüz çocukları teknolojiyle oldukça içli dışlı büyüyor. İyi bir ebeveyn bu durumdan korkmak yerine çocuklarını geleceğe yönlendirebilir ve internet bu yönlendirmeler için oldukça iyi bir kaynaktır. Bu amaçla web sitesi bünyesinde inovasyonu tanıtmak, inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amaçlı ortaokul çağındaki çocukların yaratıcılığını ortaya çıkarmak, fikir üretmelerini, düşünme, sorunlara çözüm bulmalarını sağlamak ve bilimsel projeler konusunda destek olmak için sitede uygun bir bölüm eklenmiştir.
İnovasyon fikirlerinin çoğu merakla doğar. Bu nedenle bireylerin sorgulama alışkanlığının gelişmesi sağlanmalıdır. "Neden?”, "Nasıl?” "Neden olmasın?”, "Neyi daha iyi yapabiliriz?” ve "Nasıl daha iyi yapabiliriz?” gibi sorular herkes tarafından ne kadar çok sorulursa bu sorulara verilen yanıtlarla organizasyon, ürünler ve hizmetler o oranda farklılaşır ve değişir.

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / İnovatif Düşünebilmek!

Hayal Gücünün Tavanı Var mıdır? / Haydi İnovasyon Yapalım! / Başarının Anahtarı İnovasyonda! / İnovasyon ve İnovatif Düşünce / İnovasyon ve Teknoloji Arasındaki İlişki /  İnovasyon Dünyası

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Çeşitleri, İnovasyon Türleri, İnovasyon Çeşitleri ve Örnekleri  Devamı için tıklayınız...

İnovasyon Nasıl Yapılır?

İşletmelerin rekabet avantajlarını koruyabilmeleri için sürekli olarak inovasyon yapmaları Devamı için tıklayınız...

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon Ürünleri, Ürün İnovasyonu, Ürün İnovasyonu Örnekleri  Devamı için tıklayınız...