Bilim, Bilim Nedir?

Neden, merak ve amaç besleyen fiziki evrenin deney, gözlem, düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütününe bilim denir. Bilimin diğer tüm disiplinlerden en farklı karakteristiği, savunmalarını somut kanıtlarla sunmasıdır. Bilim, latince scientia (bilgi) sözcüğünden türemiştir.
Bilim; evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgidir. 

Tüm bilim dalları evrenin bir bölümünü kendine konu olarak seçer, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışır. Yüzyıllardır insanlığın yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlemek gerektiği gerçeğini doğurmuştur. 

Bilim neyle uğraşır?
Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır.
Bilimsel Bilginin Özellikleri
-Bilim olgusaldır. Olgusal olmak demek bilimin gözlenebilir olgulara dayanması demektir.
-Bilim genelleyicidir. Bilim tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır.
-Bilim mantıksaldır. Araştırma sonuçlarının kendi içerisinde tutarlı olması gerekir.
-Bilim nesneldir (Objektif). Bilimsel bilgi, bireyin kişisel görüşünden bağımsızdır.
-Bilim eleştiricidir.
Bilim Örnekleri; matematik, geometri, gök bilimi, kimya, fizik, sosyal bilimler, yapay bilimler, tıp vb. Teknik Nedir? 


Bilim İnsanları / Bilim İnsanları Hayatı Kısaca / Kurgu Nedir? / Projeler Nanoteknoloji / Bilim İnsanı Nasıl Çalışır?  / Bilim İnsanı Olabilmek

Teknoloji Nedir?

Tasarım Nedir?

Buluş Nedir?

Patent Nedir?

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir?

Proje Nedir?

İnovatif Düşünce Nedir?

Prototip Nedir?

İnovasyon Nedir?

Nanoteknoloji Nedir?