Akıllı Şehirler İçin Proje Fikirleri

Akıllı şehir, veri toplamak için farklı türde elektronik nesnelerin interneti sensörlerini kullanan ve daha sonra varlıkları, kaynakları ve hizmetleri verimli bir şekilde yönetmek için bu verilerden elde edilen bilgileri kullanan bir kentsel bir alandır. Akıllı şehirlerin kameralar, sensörler, bağlantı cihazları, alıcı ve vericiler gibi donanımlardan oluştuğu doğrudur. Ancak sadece direklere kamera takmak bir şehri akıllı yapmak için yeterli değildir. Akıllı şehirlerin temelinde veri ve veriye odaklı karar verme yeteneği yatmaktadır.
“Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil” - Albert Einstein.

Akıllı Şehirlerde neler var?
Toplu taşıma ve araç paylaşım uygulamaları
Veri dolaşımını sağlamak üzere ücretsiz wi-fi, iletişim teknolojileri, bilgi güvenliği.
Coğrafi bilgi sistemleri.
Afet ve acil durum yönetimi.

Akıllı altyapı
Sürdürülebilir bir hayat
Yoğunluğu azaltan akıllı trafik çözümleri, akıllı park alanları
Temiz enerji ve aydınlatma.

Akıllı Mekân Yönetimi şehirlerin deprem, sel, heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet verecek doğal afetler karşısında dayanıklı olabilmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir olması ile kentleşme ilkelerine uygun şekilde gelişmesi konularını ifade eder.

 


Akıllı şehirlerin amacı nedir?
Akıllı şehir, nesnelerin interneti sensörlerini kullanarak kaynakları ve hizmetleri verimli bir şekilde kullanan bir kentsel bir alandır. Akıllı şehir, orada yaşamakta olan toplumun birçok kesimini kapsayan, teknoloji, bilgi ve veri çözümlerini güvenli ve stratejik bir şekilde bütünleştirmesini ve edinilen bu verilere dayanan hızlı, pratik ve konforlu çözümleri gerektiren bir ekip çalışmasıyla yapılan işlemlerdir.

Şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etme ve kent sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu motivasyon, söz konusu teknoloji ve yaklaşımların getirdiği karmaşıklık ve değişim hızı, geleneksel silo çözümleri geliştiren ekosistem paydaşlarını zorlamakta, şehir çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında, paydaşlar arası iş birliği ile geliştirilen birlikte çalışabilir sistemlerin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleriyle beklenti ve problemleri karşıladığını güvence altına alan Akıllı Şehir yaklaşımı çözüm olmaktadır.