Tübitak 4006 Bilim Fuarı’na Proje Hazırlanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tübitak 4006 Bilim fuarı bir öğrenci hareketliliğidir. Öğrenci projelerinin anlatmak, öğretmek, ders materyali oluşturmak gibi bir amaçları yoktur.

1. Bilim Fuarının temelinde projeyi öğrencinin düşünmesi, yapması ve raporunu yazması vardır. Öğretmen rehberlik etmelidir. Proje raporunuzu öğrenci diliyle yazılmalıdır.
2. Projeyi öğrenci yapmalı, öğretmen rehber olmalı. Projeler öğrenci diliyle yazılmalıdır. Öğrencinin "öğretmek, kavratmak vs" gibi amaçları olamaz. Bunların yerine "öğrenilmesini kolaylaştırmak" gibi amaç yazılabilir. Projelerde "öğrencilerimizin, çocuklarımızın ...." gibi cümleler kullanılmamalıdır. Bu tür ifadeler yerine "katılımcılar, bireyler" gibi ifadeler yazılmalıdır.
* Öğrenci dilinden kasıt yukarıda bahsedilen kelimelerin kullanılmamasıdır. Projelerin öğrenci seviyesinde basit bir dille yazılması değildir. Tam aksine danışman öğretmenin en önemli görevi; proje metninin bilimsel bir dille hazırlanmasıdır. Buradan üst düzey akademik dil beklenmektedir, anlamı da çıkmamalıdır. 3. çoğul şahıs özneli ve geniş, gelecek zamanla kurgulanmış olmalıdır. Projeler bir öğrenci tarafından yazılmış gibi olmamalı, sonuçta en az 3 kişilik bir grup tarafından hazırlanmaktadır.

 * Proje başlığı dikkat çekici ve proje hakkında merak uyandırıcı olmalıdır. Akıllı lavabo, uçan halı, ışıklı periyodik tablo gibi başlıklar kullanılmamalı.

 


3. Projelerinizi yazarken imla kurallarına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Özellikle nokta ve virgülden sonra boşluk bırakmaya dikkat etmelisiniz. Çünkü boşluk bırakmazsanız sistem tek kelime olarak algılıyor.
4. En çok karşılaşılan durumlardan biride araştırma, inceleme, tasarım projelerinin birbirine karıştırılmasıdır. Proje hazırlama sürecin ile ilgili aşağıdaki basamakların incelenmesi bu karışıklığı önleyecektir. Projeler tematik alanla uyumlu olmalıdır.
A. ARAŞTIRMA ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ
1. Alt Proje Konusunu Belirleme
2. Araştırma Yapma
3. Hipotez Kurma
4. Deney ve Gözlem Zamanı (Geniş ve gelecek zaman kipiyle yazılmalı)
5. Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç (Geniş ve gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)
6. Alt Proje Posteri Hazırlama
.
 

B. TASARIM ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ
1. Problemi Belirleme
2. Problemi Araştırma
3. Gereksinimleri Belirleme
4. Olası Çözümler Geliştirme (Geniş ve gelecek zaman kipiyle yazılmalı)
5. En İyi Çözümü Seçme (Geniş zaman kipiyle yazılmalı)
6.
Prototip Oluşturma/Yapılandırma (Geniş ve gelecel zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)
7. Çözümleri Test Etme ve Değerlendirme (Geniş ve gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)
8. Sonuçları Raporlaştırma

C. İNCELEME ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ
1. Araştırma Konusu/ Sorusu Belirleme
2. Anahtar Sözlükleri Belirleme
3. Kaynak Taraması Yapma (Geniş ve gelecek zaman kipiyle yazılmalı)
4. Kaynakları sentezleme (Geniş ve gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)

Projenin sonu bölümünde toplumsal ve bilimsel faydalarına değinilmesi gerekir. Kopya projeyle başvuru yapma direkt eleme sebebidir. Projede beklenen sonuçlar açıkça belirtilmeli, projenin yöntem kısmı basamaklar halinde yazılmalıdır. Yahya Karakurt / Eğitimci - Yazar

Tübitak 4006 Hakkında Tüm Bilgiler / Tübitak 4007 Bilim Şenliği / Bilim Fuarı Başvuru Formu / Alt Proje Örnekleri / Anket İzin Dilekçesi