Tübitak 4006 Bilim Fuarı’na Proje Hazırlanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Bilim Fuarının temelinde projeyi öğrencinin düşünmesi, yapması ve raporunu yazması vardır. Öğretmen rehberlik etmelidir. Proje raporunuzu öğrenci diliyle yazmalısınız. Resimdeki örnekte de göreceğiniz üzere öğretmen cümleleri projenin onaylanmamasına sebep olabilir.
2. Projeyi öğrenci yapmalı, öğretmen rehber olmalı. Projeler öğrenci diliyle yazılmalı. Öğrencinin "öğretmek, kavratmak vs" gibi amaçları olamaz. Bunların yerine "öğrenilmesini kolaylaştırmak" gibi amaç yazılabilir. Projelerde "öğrencilerimizin, çocuklarımızın ...." gibi cümleler bulunmakta. Bu tür ifadeler olmamalı. Bunların yerine "öğrencilerin, arkadaşlarımızın" gibi ifadeler kullanılmalı.
* Öğrenci dilinden kasıt yukarıda bahsedilen kelimelerin kullanılmamasıdır. Projelerin öğrenci seviyesinde basit bir dille yazılması değildir. Tam aksine danışman öğretmenin en önemli görevi; proje metninin bilimsel bir dille hazırlanmasıdır. Buradan üst düzey akademik dil beklenmektedir, anlamı da çıkmamalıdır.

 


3. Projelerinizi yazarken imla kurallarına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Özellikle nokta ve virgülden sonra boşluk bırakmaya dikkat etmelisiniz. Çünkü boşluk bırakmazsanız sistem tek kelime olarak algılıyor.
4. Geçen yıl en çok karşılaştığımız durum; araştırma, inceleme, tasarım projelerinin birbirine karıştırılması idi. Proje hazırlama sürecin ile ilgili aşağıdaki basamakların incelenmesi bu karışıklığı önleyecektir.
A. ARAŞTIRMA ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ
1. Alt Proje Konusunu Belirleme
2. Araştırma Yapma
3. Hipotez Kurma
4. Deney ve Gözlem Zamanı (Gelecek zaman kipiyle yazılmalı)
5. Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç (Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)
6. Alt Proje Posteri Hazırlama
.
 

B. TASARIM ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ
1. Problemi Belirleme
2. Problemi Araştırma
3. Gereksinimleri Belirleme
4. Olası Çözümler Geliştirme (Gelecek zaman kipiyle yazılmalı)
5. En İyi Çözümü Seçme (Gelecek zaman kipiyle yazılmalı)
6.
Prototip Oluşturma/Yapılandırma (Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)
7. Çözümleri Test Etme ve Değerlendirme (Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)
8. Sonuçları Raporlaştırma

C. İNCELEME ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ
1. Araştırma Konusu/ Sorusu Belirleme
2. Anahtar Sözlükleri Belirleme
3. Kaynak Taraması Yapma (Gelecek zaman kipiyle yazılmalı)
4. Kaynakları sentezleme (Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)
İrfan Gümüş öğretmenimize teşekkürler.

Tübitak 4006 Hakkında Tüm Bilgiler / Tübitak 4007 Bilim Şenliği / Bilim Fuarı Başvuru Formu / Alt Proje Örnekleri / Anket İzin Dilekçesi