Tasarım Günlüğü

Öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı arama, araştırma, sorgulama, deneme, gözlem, öneri vb. çalışmalarını yazdığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir.
Öğrenciler, tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar. Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.
Neden Tasarım Günlüğü?
Tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler.
Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar.
Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.
Günlükler, öğrencilerin öğrendiği temel konulardaki çalışmalarını özetlemek ve kaydetmek amacıyla kullanılırlar.
 


Tasarım günlükleri öğrencilere ne kazandırır?
Öz değerlendirme ve eleştirel düşüncesini ortaya koyar.
Karar verme ve gözden geçirme gibi beceriler kazanmalarını sağlar.
Tasarımlarının gerçekleştirilme sürecini yansıtır, bir sonraki çalışmaları için yön verir.
Sınıf ortamında farkına varılamayan olumlu ve olumsuz yönlerinin gözlemlenmesine imkân verir.
Ulaşılan sonucun öğrenciye ait olduğunun ispatıdır.
Öğrenciler etkinlik sürecinde kaydettikleri bireysel gelişimlerini gözlemlemelerini sağlar
.
Ne bildikleri ve ne yapabildiklerinin farkına varılmasına yardım eder.
Çalıştıkları şeylerle önceki öğrenmeleri arasında ilişki kurmasını sağlar.
Bilgilerini özetler ve anlamasını sağlar, konular hakkında sorular oluşturmasına yardım eder.
Bildiklerini yansıtması için öğrenciye şans verir.
Düşüncelerini organize etmesine yardım eder.
Disiplinler arası eğitimi destekler.
Dil becerilerini geliştirir.
Bireysel çalışmalarda öğrenciler süreçte tuttukları günlükleri ders saatinde sınıfla paylaşırlar. Böylece karşılaştıkları güçlüklerin veya başarılarının farkına varırlar.


Tasarım Günlüğü Nasıl Olmalı?
(5N1K) neden, nasıl, niçin, ne zaman, nerede, kim için sorularına yanıt vermelidir.
Öğrenci bir haftalık çalışma sürecinde ne yaptıysa onları tasarım günlüklerinde belgelendirmelidir (sorgulamalı, eleştirmeli, tespitte bulunmalı, beğenilerini söylemeli, başka görüşlere başvurmalı, resmetmeli, fotoğraf eklemeli vb.).Kısaca yaşadığı süreci anlatmalıdır.

Öğretmenler, öğrencilerinin yazdıkları hakkında önerilerde bulunmalı, yapıcı eleştiriler yazmalı, sorular sormalı ve mümkün oldukça cesaret vermelidir.
Günlük yazmada karşılaşılan en büyük problem, bazı öğrencilerin günlükleri, günlük olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. Öğretmenler öğrencileri kontrol ederek, yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. Günlük Yazmanın Önemi
Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Karakter Eğitimi / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır?
Kişisel Gelişim / Yavaş Okuma Nedenleri / Bir Öğrenci Neden Kitap Okumalıdır? / Kitap Okumayınız! / Ders Çalışma Ortamı / Akıllı Geleceğimiz


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler