Tasarım Günlüğü, Tasarım Günlüğü Nedir? Tasarım Günlüğü Örnekleri, Tasarım Günlüğü Nasıl Yazılır?
Öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı arama, araştırma, sorgulama, deneme, gözlem, öneri vb. çalışmalarını yazdığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir.
Öğrenciler, tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar. Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.

Neden Tasarım Günlüğü?
Tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler.
Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar.
Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.
Günlükler, öğrencilerin öğrendiği temel konulardaki çalışmalarını özetlemek ve kaydetmek amacıyla kullanılırlar
 

  
 

Tasarım günlükleri öğrencilere ne kazandırır?
Öz değerlendirme ve eleştirel düşüncesini ortaya koyar.
Karar verme ve gözden geçirme gibi beceriler kazanmalarını sağlar.
Tasarımlarının gerçekleştirilme sürecini yansıtır, bir sonraki çalışmaları için yön verir.
Sınıf ortamında farkına varılamayan olumlu ve olumsuz yönlerinin gözlemlenmesine imkân verir.
Ulaşılan sonucun öğrenciye ait olduğunun ispatıdır.
Öğrenciler etkinlik sürecinde kaydettikleri bireysel gelişimlerini gözlemlemelerini sağlar.
Ne bildikleri ve ne yapabildiklerinin farkına varılmasına yardım eder.
Çalıştıkları şeylerle önceki öğrenmeleri arasında ilişki kurmasını sağlar.
Bilgilerini özetler ve anlamasını sağlar, konular hakkında sorular oluşturmasına yardım eder.
Bildiklerini yansıtması için öğrenciye şans verir.
Düşüncelerini organize etmesine yardım eder.
Disiplinler arası eğitimi destekler.
Dil becerilerini geliştirir.
Bireysel çalışmalarda öğrenciler süreçte tuttukları günlükleri ders saatinde sınıfla paylaşırlar. Böylece karşılaştıkları güçlüklerin veya başarılarının farkına varırlar.

 Tasarım Günlüğü Nasıl Olmalı?
(5N1K) neden, nasıl, niçin, ne zaman, nerede, kim için sorularına yanıt vermelidir.
Öğrenci bir haftalık çalışma sürecinde ne yaptıysa onları tasarım günlüklerinde belgelendirmelidir (sorgulamalı, eleştirmeli, tespitte bulunmalı, beğenilerini söylemeli, başka görüşlere başvurmalı, resmetmeli, fotoğraf eklemeli vb.).Kısaca yaşadığı süreci anlatmalıdır.
Öğretmenler, öğrencilerinin yazdıkları hakkında önerilerde bulunmalı, yapıcı eleştiriler yazmalı, sorular sormalı ve mümkün oldukça cesaret vermelidir.
Günlük yazmada karşılaşılan en büyük problem, bazı öğrencilerin günlükleri, günlük olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. Öğretmenler öğrencileri kontrol ederek, yönlendirerek bu durumu önleyebilirler. Hangi Gün Doğdum?

Paylaş  Sponsor Bağlantılar

 

Tasarım Günlüğü

Tasarım Günlüğü Nedir?

Tasarım Günlüğü Sunusu

Tasarım Günlüğü Yazma Şablonları

Tasarım Günlüğü Yazmanın Önemi

Tasarım Günlüğü Örnekleri

Tasarım Günlüğü Model Örnekleri

Tasarımlar 

Maket Tasarımları

Projeler

Yeni Buluşlar

Tasarım Süreci Formları

Pazarlanabilir Hale Getirme

Yapım Kuşağı Örnekleri

Rehberlik

Yapım Kuşağı Çalışmaları

Yapım Kuşağı Alternatif Etkinlikler

İnovasyon

7.Sınıf Yapım Kuşağı

8. Sınıf Yapım Kuşağı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT