Tanıtım ve Pazarlama Nedir?

Üreticiler tarafından üretilmiş olan mal ve hizmetlerin insanlar tarafından fark edilir ve görülebilir hale gelebilmesi için yapılan faaliyetlere tanıtım denir.
Sunmak istediğimiz hizmet ve ürünlerin kime hitap ettiğinin iyi bilinmesi gerekir yani hedef kitlemizi iyi seçmemiz gerekmektedir.
Bu hedef kitle tanıtımı yapacağımız kişilerdir. Onların dikkatini ürünlerimize veya hizmetlerimize çekmeyi başarabilmemiz gereklidir
.
Hedef kitlenin dikkatini çekebilecek birçok yöntem kullanılabilir.
Bu yöntemler, afiş, sesli sistem, broşür, billboard, televizyon, radyo, internet ortamlarında reklamlar ve filmlerin içine sıkıştırılmış kullanılan ürünler şekilde olabilmektedir.
Tanıtımlarımızda ürünlerimizin veya hizmetlerimizin neden insanlar tarafından tercih edilmesi gerektiğini anlatabilmemiz gerekmektedir.

Pazarlama ise başka bir aşamadır.
Pazarlama, üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye ulaşmasını sağlayacak süreçler olarak ifade edilir.
Ürün ve hizmetlerin; hedef kitleye uygun üretilmesi, fiyatlandırmaların hedef kitleye göre belirlenmesi, alıcılara ulaştırılması, kişilere tanıtılması ve satış sonrası desteklerin nasıl olacağı gibi birçok sürecin planlanması ve uygulanması sürecine pazarlama süreci diyebiliriz.
Pazarlama süreci internet ortamında, doğrudan müşteriye ulaşan, pazar ortamında, mağaza ortamında satılması gibi birçok yöntemi kullanabilmektedir. Bu ünitede öğrencilerin tasarım ürünlerinin markalaşmasına yönelik tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirmesi amaçlanmıştır.
Öğrenciler Tanıtım ve Pazarlama için neler yapmaları gerektiğini listelerler (marka, logo, ambalaj, reklam vb.).
Öğrenciler seçtikleri ürünlerin görünüşü, kullanım kolaylığı, albenisi konusunda ek bir çalışma gerekip gerekmediğini belirlerler. Bu amaçla, arkadaşlarının ve çevrelerindeki diğer kişilerin fikirlerini de alırlar. Pazarlanabilirlik açısından önemli gördükleri unsurlara göre ürünlerinde değişiklik yapabilirler.
Öğrencilerden ürünlerinin çok sayıda üretileceğini dikkate alarak benzer ürünlerden ayıran bir
marka bulmaları istenir. Bulacakları markanın özgün ve akılda kalıcı olmasına dikkat etmeleri gerektiği belirtilir. Öğrenciler düşündükleri markaları yazılı olarak listeler, arkadaşlarına ve çevrelerindeki diğer kişilere sunarak üzerlerinde bıraktıkları etkiyi anlamaya çalışırlar. Daha sonra en uygun gördükleri markayı seçerler.

 

Öğrencilerden, belirledikleri markayı ürünün üzerinde kullanabilmeleri için bir logo tasarlamaları istenir. Öğrenciler logolarını geliştirirken markalarını da kullanarak dikkat çekici, etkileyici ve özgün bir tasarım yapmaları yönünde cesaretlendirilirler. Düşündükleri logoları basit olarak çizmeleri ve içlerinden en uygun gördüklerini seçmeleri istenir. Belirlenen logoların arkadaşlarının üzerinde bıraktıkları etki göz önüne alınarak seçim işlemini yapmaları önerilir. Seçilen logonun ayrıntıları üzerinde çalışılarak son hâlini alması ve buna göre çiziminin yapılması istenir.

Öğrenciler daha sonra ürünleri için bir slogan geliştirirler. Belirledikleri sloganın ürünlerini çağrıştırması, özgün ve akılda kalıcı olması, çok kısa bir cümle veya birkaç kelimeden oluşması gerektiği ifade edilir.

Öğrenciler, tasarladıkları ürünün özelliğine göre (ihtiyaç olması hâlinde) bir ambalaj tasarlarlar. Bu amaçla benzer ürünlere yönelik ambalajları inceleyerek ambalaj üzerinde olması gereken bilgileri araştırarak listeler, kullanacakları bilgilere karar verirler.

Ambalajların şekil, kullanılan malzeme, üzerlerindeki renk ve desenler açısından farklı, yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterilir. Ambalajlarda açma, kapama, taşıma kolaylığı gibi tüketici açısından önem taşıyan konuların göz önünde bulundurulması istenir. Öğrenciler, ambalajlarının özelliklerini listeleyip varsa, piyasadaki benzer ürünlerin ambalajlarıyla farklılık ve benzerliklerini karşılaştırır ve kendi ambalajlarına, var olan ambalajlardan özellikler eklemeye çalışırlar.

Ambalaj özellikleri kesinleştikten sonra öğrenciler, ambalaj tasarım önerilerini, uygun çizim ve yazı teknikleriyle, elle veya çizim araç, gereçlerini kullanarak kâğıt üzerinde projelendirirler. Ambalaj tasarım önerilerini açık ve anlaşılır bir çizimle göstermeleri için teşvik edilirler. Ürünün markasının, logosunun ve sloganının ambalaj üzerinde uygun şekilde yer alması gerektiği öğrencilere hatırlatılır. Öğrenciler, işlikteki malzemelerden yararlanarak ambalajlarını üretir, ambalaj ihtiyacı olmayan ürünler için tanıtıcı etiket bilgilerini düşünerek tasarlarlar.

Öğrenciler, ambalajlarını da tamamlayarak tanıtım ve pazarlamaya hazır hâle getirdikleri ürünleri için bir televizyon reklamı senaryosu yazarlar. Senaryonun, tüketicilerin ilgisini çekecek, geliştirilen ürünün üstün ve farklı özelliklerini, kullanıcıya sağladığı yararları ve çözdüğü sorunları vurgulayacak şekilde hazırlanması konusunda yönlendirilirler. Daha sonra isteyen öğrencinin senaryosundan yola çıkarak reklam öykü panolarını hazırlaması sağlanır. Bu panolar, senaryonun ayrı kâğıtlarda basit çizimlerle anlatılmasıyla oluşturulur. Panolarda, ürünün tüketicinin zihnine yerleşmesi için logo, marka ve slogan vurgulanır.


Tanıtım ve Pazarlama / Afiş Nasıl Yapılır? / Afiş Örnekleri / Logo Nedir? Nasıl Yapılır? / Ambalaj Nasıl Tasarlanır? / Ambalaj TasarımlarıSlogan Nedir?  / Görsel İletişim Tasarımı / Marka Nedir? / Markalar ve Öyküleri / Reklam Senaryoları / Reklam Filmi