STK'lar ve Geleceğimiz

STK yani Sivil toplum Kuruluşları ülkemiz ve geleceğimizde şüphesiz önemli bir yer kaplamaktadır. Burada gönüllülük ön plandadır. Gönüllü kişiler çeşitli amaçlarla bir araya gelip geleceğe dair kararlar alır ve ellerinden geldiğince bunu uygular. STK'lar paylaşımcı toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Peki Nedir Bu STK?

Sivil toplumu; “Toplumsal sorunlara etkili ve uzun-dönemli çözüm bulma sürecine aktif olarak katılan ve bu temelde de siyasi aktörleri bu çözümleri yaşama geçirecek politikalar üretmeye yönlendirmek için çalışan farklı gönüllü örgütlerin devletin resmi teşkilatlanması dışında kurduğu ortak alan” olarak tanımlanır. (C. Taylor, “Modes of Civil Society”, Public Culture, (3,1), 1990, syf.102–119.)

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri meslek odaları, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.  

Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Sivil toplum kuruluşları sosyal devlet olma gerekliliğini güçlendiren, kaynaşmayı sağlayan en önemli faktörlerden birisidir. Gelirden veya sosyal güvenceden yoksun kişilerin gıda, sağlık, barınma, geçim ve eğitim gibi ihtiyaçlarını gidererek sosyal hayatın düzenlenmesinde olumlu katkılar sunmaktadırlar.

Beylikdüzü KAI

Son zamanlarda güzel oluşumdan bahsetmek istiyorum. Beylikdüzü’nde 2013 yılında kurulan Beylikdüzü KAI (Kars-Ardahan-Iğdır) Derneği Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.  Oluşan bu yeni yönetim geleceğe dair yeni umutlar yeşertti gönüllerde. Bir farkındalık yarattı yeniden, birliktelik, paylaşım ruhunu canlandırdı. Bir olmanın önemsizliği birlikte olmanın oluşturacağı sinerjiyi hatırlattı.

Beylikdüzü Atatürk Öğretmenevi salonunda gerçekleşen olağan genel kurul yoğun bir katılımla gerçekleşti. Fikirler birleşti, gönülleri tatlı bir heyecan kapladı.

Konuk ve hemşehrilerinin salon girişinde karşılayan Beylikdüzü KAI Dernek Yönetimi konuk ve hemşehrileriyle tek tek ilgilenmelerinden dolayı herkes oldukça mutluydu.

Başkan Damat Teşekkür Etti

Açılış konuşmasında bütün protokole, konuk ve hemşehrilerine teşekkür eden İstanbul Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Hakkı DAMAT emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür etti. 2013 yılında derneğin kurulduğunu ve geçen sürede birçok hizmetleri oldu, bundan sonra dernek yönetimi olarak daha güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Divan yönetimi Kars’ın tarihi önemi ve Kars Kültürü’nün gelecek kuşaklara aktarılması geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtılmasının önemine vurguda bulundu. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Maddelerine göre yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu seçildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendilerini tanıttılar geleceğe dair hayallerini paylaştılar.   

STK Ne İşe Yarar?

21.yüzyılda önemli bir kavramda sivil toplumdur. Sivil toplum içerisinde bulunan gelişime açık, yeniliği kabul eden, başarıya açık insanların yanı sıra buralara gönül verenlerin de tecrübelerinden yararlanılarak hedeflere ulaşılması toplumun yararınadır.

Gönüllülük temeline dayan STK’lar çoğulcu demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişi sağlar. Günümüz de hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri, katılımcı demokrasinin vazgeçilmez evrensel değerlerdir. Bu değerlerle daha anlamlı ve daha değerliyiz.

Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimler üzerindeki etkinliği, o ülkeleri daha çağdaş ve demokratik hale getirmektedir. Bu nedenle STK’lar demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızın odak noktasında yer almalıdır. 

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları  /  Hayal Gücünün Tavanı Var mıdır? /  Bakışınız "Sevgi" Olsun

 Reklamlar

 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt