Öz Değerlendirme Formu Örnekleri

Öz değerlendirme nedir? Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Ömür boyu kendi performans ve gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir.

 

 

ETKİNLİK: Birimden Bütüne                                         TARİH:

Öğrenci:

Sınıf:

Numarası: 

                                             

1)     Bu etkinlikte ne öğrendim?

1) Bu etkinlikte bazı bilim adamlarının hayat ve buluş hikâyelerini, bir şey icat etmek için izleyeceğim yolu öğrendim.

 

2)     Neyi iyi yaptım? Neden?

     2) Ben kesmeyi, çizmeyi ve yapıştırmayı iyi yaptım. Çünkü elim bu işlere daha yatkın.

 

3)     Hangi konu da zorlandım? Neden?

     3) Ne yapacağımı bulmakta zorlandım. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmedi.

 

4)     Nerelerde yardıma ihtiyacım oldu? Neden?

     4) Ne yapacağımı hakkında fikir vermesi için arkadaşımdan yardım aldım.  Çünkü konuyu tam anlamamıştım.

 

5)     Hangi alanda kendimi geliştirmeliyim?

     5)  İlginç fikirler bulma konusunda kendimi geliştirmeliyim.

 

6)     Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?

     6) Kuvvetli yönüm kesme, yapıştırma. Zayıf yönüm ilginç şeyler bulmak.

 

    7) Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?

    7) Kurgu kuşağında işleyeceğimiz konuya bağlı.

 

ETKİNLİK: Birimden Bütüne                                         TARİH:

Öğrenci:

Sınıf:

Numarası: 

1. Bu etkinlikte ne öğrendim?

   Bu etkinlikte bazı nesnelerin sorunlarını bulup buna çözümler üretebilmeyi ve bu çözümler doğrultusunda    yeni  bir ürün tasarlamayı  öğrendim.

 

2. Neyi iyi yaptım? Neden?

    Projemin tasarımlarını, çizimlerini iyi yaptığımı  düşünüyorum. Çünkü  tasarlarken  bulduğum  çözümlerden esinlendim.

 

3. Hangi konuda zorlandım? Neden?

    Yapacağım projenin özelliklerini tasarlarken  biraz zorlandım.Çünkü bu özelliklerin  bazı  ihtiyaçlara yanıt  vermesi gerekiyor.

4. Nerede yardıma ihtiyacım oldu?

   Projemin  özelliklerini  belirlemede  yardıma ihtiyacım oldu.

 

5. Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?

  Proje tasarlama konusunda  kendimi daha çok geliştirmeliyim.

 

6. Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?

  Projeyi tasarlamada zayıf olduğumu düşünüyorum.

 

7. Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?

  Daha sonraki çalışmalarda projeme daha çok özellik ekleyeceğim, böylelikle  projeyi daha yararlı  hale getirmiş olacağım.

 


Bu tür değerlendirmelerin en önemli sınırlılığı yanlılığın varlığıdır. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır.

Öz değerlendirme formunu word formatında indirmek için linke tıklayınız. / Öz Değerlendirme Nedir?

Teknoloji Tasarım Dokümanları / Dereceli Puanlama Anahtarı / Grup Değerlendirme Formu / Gözlem Formu / Ürün Dosyası Kontrol Listesi

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler