Ne Kadar Değerliyiz?

“İnsanlar kötülüğü arzuları güçlü olduğu için değil, vicdanları zayıf olduğu için yaparlar.” - J.S.MILL

Değerler içimizde her ne kadar anlam ifade etmese de maalesef günümüzde en çok göz ardı edilen kavramlardan birisidir. Oysa ki biz onu ne kadar ötelersek o da ısrarla bizi uyarmaya, ısrarla dikkate alın beni demektedir.

Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması, insanların geleceğini teminat altına alan en önemli unsurlardan birisidir. Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Bu yönlere yönelik faaliyetler geliştirilmesi gerekir. Sevgi, yardımlaşma, dostluk, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

Çevremize göz attığımızda çok olay yaşanıyor ve yaşanılanların çoğu ne yazık ki olumsuz. Bu olumsuzlukların birçok etkeni olabilir. Ama çoğunun altında eksik kalan, önemsemediğimiz insani değerlerimizdir. İzlenilen haberler ve diziler, karamsar bir ruh gibi insanlığımızı ısrarla içimizden koparmak istemektedir. Düşünmeyen, sevmeyen, vicdan muhasebesi yapmayan kof bir insan oluşturuluyor ne yazık ki. Önlem almalı ve tekrar insani değerlerimizi ön plana çıkarmalıyız.

 


 • Nedir bu değerler? Bir toplumu meydana getiren bireylerin yaşam içerisindeki davranışlarını sorgulayan, insanları olumlu yönde destekleyen ve daha güzel, yaşanabilir yarınlar için insanda bulunması gereken evrensel değerlerdir.

  Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Değerler geniş bir alanda yaşantımızın her anında sürekli bizlere yön vermektedir. Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizi yaşantımızda sürekli kullanmalıyız.
  ‘Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır ‘
  —Temel değerleri pekiştirmek,
  — İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
  — Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, dürüstlük değerlerini kazanmalarını sağlamak
  — Çocukların farklı değerlerin üzerinde düşünmelerine, düşüncelerini ifade etmelerine ve kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerine fırsat tanımak
  — Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.

  Sadece öğretim yaparak bir yerlere gelinmez, önemli olan eğitim ve öğretimin bir arada başarılı bir şekilde verilmesidir. Yoksa değerleri eksik olan insanlar, insanlığın başına çok kolay bir şekilde bela olabilmektedir. Konumuzla birebir ilgili bir hikâyemiz var.
  “Almanya’da bir okul müdürü her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere bu mektubu gönderirmiş:
  Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim.
  Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü.
  İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar.
  Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum.
  Sizlerden isteğim şudur:
  Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır...”

  Bize düşen en büyük görev vicdanlı insanlar yetiştirmemizdir. Onları başka insanların dış görünüşü, farklılıklarıyla alay geçen değil, onu olduğu gibi kabul eden seven, saygı gösteren kişiler olarak yetiştirmek zorundayız. Yoksa çok basit nedenlerden dolayı çatışma ortamları çıkar, istenmeden kalp kırılır ve telafisi edilemez sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Okullarda vicdan eğitimi, evrensel değerler konusunda ders verilmelidir. Güzel bir gelecek, mutlu yarınlar için insancıl, barışçıl, vicdanlı, hoşgörülü, değerlere saygılı kişilikler yetişmesi dileğiyle…
  Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Başarının Anahtarı İnovasyonda! / Çevreye Duyarlılık

Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi Görselleri / Karakter EğitimiNe Kadar Değerliyiz? / Değer Bizim Gördüğümüz Kadardır / Örnek Davranışlar