Örnek Davranışlar

Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bilişsel, duyuşsal ve psikomotor tepkilerin genel adıdır. Söz konusu bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlar birbiri ile etkileşim halindedir. Bunun neticesinde ise davranış ortaya çıkar. Cansızlar için davranış söz konusu değildir.

 

 


İçgüdüsel davranış
İçgüdü, organizmayı türe özgü bir davranışa sürükleyen amaçlardır. Karmaşık bir yapıya sahiptir ve seri davranışlar bütünüdür. İçgüdüsel davranışlar türe özgüdür.
Örnek olarak şunlar verilebilir: kuşların göç etmesi, arıların iletişim dansı, kuşların yuva yapması, örümceklerin ağ yapması ve hayvanların çitleşme zamanı rakipleri ile mücadele etmesi.

Refleks
Canlılarda etkiye karşı oluşan ani ve değişmez tepkilere refleks denir. Sinir sistemi olan tüm canlılarda refleksler oluşur. Bu davranış tipinde uyarı beyne iletilmeden tepki oluşur.
Bir etkileşim sonunda hayvanın yeni davranış biçimleri edinmesidir.
a. İzleme yoluyla öğrenme.
b. Şartlanma yoluyla öğrenme. Canlının farklı uyaranlara karşı verdiği tepkiyi ortaklaştırma.
c. Deneme yanılma da olabilir.
Topluluk halinde yaşan canlılarda grup davranışları vardır ve bu sosyal bir davranıştır. Bu davranış grup içinde dayanışmayı arttırır ve türün evrim sürecinde baki kalmasında avantajlar sağlar. İşbirliği, yarışma, oyun, savunma, iletişim meydana getirir ve bir hiyerarşi oluşturur.
Otorite seviyelerine göre bireylerin organizasyonuna sosyal hiyerarşi denir. Hiyerarşi bir ast-üst ilişkisi getirdiği gibi belirli bir özdenetim de sağlar.

 

Örnek Davranışlar

 • İnsanlarla iyi geçinebilmek.
  Büyüklerimize karşı saygılı olmak.
  Küçüklerimi sevmek, onları anlamak.
  Yaşlı birini karşıdan karşıya geçirmek.
  İhtiyacı olan birine para vermek.
  İnsanlara karşı güler yüzlü olmak.
  Asla ön yargılı olmamak.
  Karşımızdakini anlamak için empati kurmak.
  Çok fazla telefon, bilgisayar kullanmamak.
  Teknoloji bağımlısı olmamak.
  Karşımızdakine karşı hoşgörülü olmaya çalışmak.
  Kendi hakkımızla kazanmaya önem vermek.
  Adaletli, adil olmak.
  Haksızlığa göz yummamak
  Asla yalan söylememek.
  Derslerimize çok çalışmak.
  Ödevlerimizi zamanında getirmek. vb.

 Belirli Gün ve Haftalar / Genel KültürÜrün Geliştirme Aşamaları / Ergonomi Nedir?