Mimar Sinan, Mimar Sinan Hayatı, Mimar Sinan Kimdir? (1489-1588)

1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas doğmuş, dünyanın en büyük sanatçılarından biri olan Mimar Sinan,  Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisiydi. 17 Temmuz 1588 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini kapadı. Mimar Sinan Osmanlı’nın en güçlü dönemlerinde yaşamış ve Kanuni Sultan Süleyman, II.Selim, III.Murad dönemlerince mimarbaşılılık pozisyonundaydı.  Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Cami'dir.

 


Çıraklık Eseri : Şehzade Cami, Şehzadebaşı Camii olarak da bilinir.

Mimar Sina'nın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul Şehzadebaşı Camii ve külliyesidir. Külliyede ayrıca imaret, tabhane (mutfak), kervansaray ve bir sokak ile ayrılmış medrese bulunmaktadır.
Kalfalık Eseri: Süleymaniye Cami

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Süleymaniye Cami, Mimar Sinan’ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır.  

Ustalık Eseri: Selimiye Cami
Mimar Sina'nın en güzel eseri, seksen yaşında yaptığı ve ustalık eserim diye takdim ettiği, Edirne deki Selimiye Cami’dir (1575).

Mimar Sinan, gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş, fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip, sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemiştir. Eserlerindeki sütunlar, duvarlar ve diğer kısımlar taşıdıkları yüke mukavemet edebilecek miktardan daha kalın değildir. Kullandığı bütün mimari unsurlarda bu hesap dikkati çeker. Mimar Sinan aynı zamanda bir şehircilik uzmanıdır. Yapacağı eserin, önce çevresini tanzim ederdi. Yer seçiminde de büyük başarı göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun tarzda yerleştirmiştir.

Bilinen eserleri: Mimar Sinan 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser yapmıştır.  Pagoda Evleri / İglo Evleri / Kapadokya Evleri

Tüm Bilim İnsanları / Mimar Sinan   / Anadolu Mimarisiyle Ünlü Evleri / Ev Tasarımları / Ayasofya Cami Mimari Özellikleri / Mimari Tasarım