Birim Modül Bütün

Düzen arama çalışmalarının başında ilk önce kurgulama, hayal etme ve tasarlama ön plandadır.

Tasarlama yaparken ne için ve hangi alanda tasarım yapacağımızı bilmemiz gerekir.  Tasarlama genelde kâğıt üzerinde yapılır ve üç boyutlu maketi yapılır. Düzen kuşağında da öğrenciler tasarım yaparak geleceğe dair güzel fikirler ortaya çıkarırlar.

Tasarımı ortaya çıkarmak için çalışmak gerekir. Yapılan araştırmalarda insanlar yaratıcılığı farklı şekillerde ortaya çıkarırla. Bunlar;

Kendiliğinden yani bir konu üzerinde çalışarak neticeye gitme.

Sınırlandırılarak;  Verilen konuda çözüme ulaşım yolları değişiklik gösterir. Ama çözüm yollarını azaltarak onların daha kısa sürede buluş yapmalarını tetikler.

Sonsuz hayal gücü yani herhangi bir sınırlama olmadan istediği konuda düşünüp çözüm üretmesidir. İnsanlar zamanla kendilerini sınırlandırırlar. Bir kalıba sokup yaşamlarını devam ettirirler.  Çocukların hayal güçleri daha sonsuzdur. O yüzden onları dinlemek gerekir.

Tabi ki tasarlayıcı olmak istek, merak ve kişinin ilgi alanına göre değişkenlik gösterebilir.

Derste öğrenciler ilk önce hangi birimleri kullanacağı sorusuna yanıt ararlar.

Düzen kuşağında değişkenliği olmayan geometrik şekillerden (kare, daire, eşkenar üçgen, çizgi vb.) yola çıkarak yani öğrenciler sınırlandırılarak tasarımlar üretirler. Üretilen tarsımın en önemli özelliği düzenli, tekrar eden, sonsuza gidebilir ve estetik görünümlü olmasıdır.

Düzende birimler birbirini tekrar edip değişik şekillerde bir araya gelip modül (parça) oluştururlar. Modül de asıl aranan ilke birbirini tekrar etmesi, uyumlu, güzel görünümlü ve bir düzene göre tekrar eden bir tasarımdır.

Birim: Modülü oluşturan parçalardan her biri. Ya da düzenin parçalarından bir kaçı

Modül; Birimlerin bir araya gelerek oluşturduğu parça (desen). Düzen de en önemli özellik tekrardır. Tekrar için birimlerin bir araya gelip bir modül oluşturmasıdır.  Modül bir birimden olacağı gibi birkaç birimden oluşabilir.

Bütün; Modüllerin bir araya gelip bir bütün oluşturmasıdır.

Günümüzün öğrencileri çok şanslı, Teknoloji ve Tasarım dersinde tasarımları ortaya çıkarıp kendilerini daha iyi hissediyorlar. Tasarlamak, farklı düşünmek, üretmekle eşdeğerdir. Einstein ne güzel demiş; ‘ Tasarım hayalle başlar’. Tasarımcı ruhunuzun hiç eksilmemesi dileğiyle…

Sevgilerimle...

Tasarım Günlüğü hakkında bilgi ve örnekler...

       Yahya KARAKURT /  Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

       Yazarın Diğer Yazıları

Paylaş

Birimden Bütüne

Birimden Bütüne Nedir?

7.Sınıf Birimden Bütüne

Birimden Bütüne Sunusu

 Birim Modül Bütün

 Bütünde Farklılık

Bütünde Farklılık Nedir? 

8.Sınıf Bütünde Farklılık

 Bütünde Farklılık Sunusu

 Düzen Kuşağı Etkinlikleri

Birimden Bütüne Resimleri

Bütünde Farklılık Resimleri

 Düzen Kuşağı Örnekleri

Düzen Kuşağı Projeleri

Düzen Kuşağı Çalışmaları

                 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt