Ambalaj Nedir? Ambalaj Tasarımı, Ambalaj Nasıl Tasarlanır?

Ürünlerin, tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürünlere ambalaj denir.
Günümüz koşullarında her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Ürünü koruyan ve tüketiciye sunan ambalaj bu nedenle günümüzde büyük önem kazanmıştır.
Çağımızda reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikte
ambalaj tasarımı ve ambalajın önemi tartışılmaz. Grafik tasarımın en üç boyutlusu olan ambalajın çeşitli işlevleri olmasıyla da çok çeşitli tanımlarını sıralamak mümkündür.
Ambalajın fonksiyonları açısından birkaç tanımı şöyle yapılmıştır;
Ambalaj; malların iyi şekilde muhafaza edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır.
Ambalajlama, bir malın son tüketiciye bozulmaksızın ve en az maliyetle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.

 

Ambalaj Tasarımı Nasıl Yapılır?
Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır. Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi sağlar. Tüketicinin bir malı evinde her kullanışında, onunla ilgili İmaj ve tutumları güçlendirme işlevini yerine getirir.
Ambalaj görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.
Ambalaj içine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.
Kısacası ambalaj
"sessiz bir iletişim" aracıdır. Bir ambalajın yüzeyine yapılacak grafik tasarım; marka, metin, renkler, görseller (illüstrasyon, fotoğraf), semboller ve dokudan oluşur. Bir tasarımda görseller, kelimelerden daha çok dikkat çeker. Dolayısıyla ambalaj tasarımlarımızda ürünü en iyi şekilde ifade eden görsellere yer vermekten çekinmemeliyiz.
Tasarımda bilgiler içeren iki çeşit görsel bulunmaktadır. Bunlar illüstrasyon ve fotoğraftır. Ambalajda renk seçimi, tüketicinin düşüncelerini, duygularını etkilemesi, onu satın
almaya yönlendirmesi açısından ciddi bir konudur.  Ürün, tüketiciye sunulduğu zaman bulunduğu yerde her konumda çekici gücünü ve etkisini göstermelidir, anlaşılmalıdır.


Tanıtım ve Pazarlama / Ambalaj TasarımlarıKutu Tasarımı / Afiş Nedir? / Marka Nasıl Bulunur? / Örnek Reklamlar / Ambalaj Tasarımları / Marka / Slogan