Ürün Dosyası, Ürün Dosyası Nedir? Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio), Ürün Dosyası Nasıl Yapılır? Ürün Dosyası Kapakları
Kuşak süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır.

 

Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir?
Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir. Bunlar (Airasian, 1994);
Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda öğretmenlere veri sağlamak
Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek
Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve aileyi öğrencinin eğitimine katmak
Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak
Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek
Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek
Öğrencileri değerlendirmek
Ürün Dosyası kapağının Word halini indirmek için tıklayınız....
Ürün dosyası nasıl yapılır?
Öğrencinin her kuşak için ayrı ayrı oluşturduğu, değerlendirmeye temel oluşturacak öğrenme kanıtları öğrenci ürün dosyasında toplanır. Bir kuşak içinde öğrenciler bir etkinlik yapmış iseler bunu ürün dosyalarına koyarlar. Eğer öğrenciler birden fazla bireysel etkinlik yapmış iseler en çok beğendikleri, sevdikleri çalışmalarını seçerek ürün dosyalarına koyarlar.

Ürün dosyası kapakları (Proje ödevi kapakları, dönem ödevi kapağı) dosyasını bilgisayarınıza indirmek tıklayınız..

 Reklamlar

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Teknoloji ve Tasarım  Dersinin Felsefesi

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

Tasarım Odaklı Süreç

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt