Ürün Dosyası, Portfolyo Nedir? Ürün Dosyası Nedir?

Portfolyo ünite süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin ders içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır.
Portfolyo; ilgi duyduğunuz alanlarda bugüne kadar yaptığınız çalışmaları derlediğiniz, dosya, web sitesi ya da pdf vs. gibi formatlarda hazırladığınız, genellikle görsel ağırlıklı çalışma albümleridir. Video, animasyon ve bunlar gibi farklı çıktılardan da portfolyo hazırlanabilir.

 


Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir?
Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir. Bunlar (Airasian, 1994);
Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda öğretmenlere veri sağlamak
Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek
Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve aileyi öğrencinin eğitimine katmak
Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak
Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek
Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek

Öğrencileri değerlendirmek
Ürün dosyası nasıl yapılır?
Öğrencinin her ünite için ayrı ayrı oluşturduğu, değerlendirmeye temel oluşturacak öğrenme kanıtları öğrenci ürün dosyasında toplanır. Ünite içinde öğrenciler bir etkinlik yapmış iseler bunu ürün dosyalarına koyarlar. Eğer öğrenciler birden fazla bireysel etkinlik yapmış iseler en çok beğendikleri, sevdikleri çalışmalarını seçerek ürün dosyalarına koyarlar.


Ürün Geliştirme Aşamaları
/ Ergonomi Nedir? / Ergonomi Örnekleri Ürün Geliştirme 8. Sınıf / Antropeometri Nedir? / Mekanik Tasarım

Teknoloji Tasarım Projeleri / Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi / Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı / Öğretmen ve Öğrenci Rolleri