Teknoloji ve Tasarım Dersime Dokunma!

Eğitim süreci uzun bir yol olup, bu süreçte her zaman başarı istenen bir hedeftir.  Bazen ikilemler olsa da süreç sürekli kendini yeniler ve yoluna devam eder. Eğitimde önemli olan, öğrenciye dersin hedefleri doğrultusunda hayallerini sonuna kadar destekleyecek ve bilgiyi maksimum seviyeye çıkartıp onun istendik yönde geliştirmektir. 

İşte eğitim sisteminde öğrencilerin hayal etmede sınırı olmayan bir dersi vardı; hayal dünyasının kapılarını sonuna kadar açan…  Ne yazık ki bu ders altınsı sınıflarda kaldırıldı. Acaba kaldırılan dersle birlikte kim bilir kaç öğrencinin hayalleri yok edilecektir?

Günümüz insanında bulunması gereken en temel bilgilerden biride üreten ve bilgi teknolojilerini kullanan kişiliklerin çoğalmasıdır. Bunun yanında soran, eleştiren, uygulayan, kavrayan bir nesil yetiştirmektir. Teknoloji ve Tasarım dersi de eğitimde ezbere karşı, düşünen, kurgulayan ve hayata uygulayan nesiller yetiştirmektedir.

Amaç eğitim havuzuna katkı sunacak, bireylerin kendini geliştireceği ve paylaşımda bulunacağı, vizyonu ve misyonu olan insanların ortak bir payda da buluşacağı bir ortam hazırlamaktır.

Eğitim öğretim sürecinde ele alınan konuların ve etkinliklerin daha iyi anlaşılması için; her bireyin kendi fikirlerini sunarak etkinlikler üretmesi gerekir. Bu bir hayal olabileceği gibi, bir merak yada bir düşünce olabilir.  Ya da yazma yeteneğini geliştirecek bir etkinlikte olabilir. Eğitim materyallerin artırılıp kullanılması ve ortak amaca giden süreçlerde işbirliği yapılıp uygulanması başarıyı artırmaktadır. Çoklu zekâ kuramına göre her öğrencinin farklı bir öğrenme alanı vardır. Yeter ki desteklensin…

 

Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenciler; işbirliği yaparak, araştırarak, sorarak, bilgiler toplayıp,  gözlemler yaparak, akıl ve düş gücünün yardımıyla öğrenmek istediği konuyla ilgili çeşitli varsayımlarda bulunup ötesini görebiliyor,  kendilerini yazarak, çizerek ve uygulayarak en iyi şekilde ifade ediyorlardı.

Öğretmen ve öğrenciler gözlem yaparak yeni buluşlara yelken açabiliyordu.  Acaba niye altıncı sınıflarda kaldırıldı?

 Bir çözüm yolu yok mu?

Öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir proje veya etkinliğin paylaşılması çok önemlidir. Bu ders hem üreten, hem de ürettiklerini sergileyen öğrencilere büyük bir özgüven kazandırıp, onları olumlu yönde motive etmekteydi. Yapılan etkinlikler ve uygulamalar öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmalarını sağlamaktaydı.

 Teknoloji ve Tasarım dersi sayesinde proje üreten gençler dersin kaldırılmasıyla birlikte tekrardan ezberci bir eğitime yönelecektir.

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan DÜŞÜNEN BEYİNLERİ geliştirmekte büyük yeri olan dersimizin altıncı sınıflarda kaldırılması büyük bir yanlışlıktır.

Ne olur bu yanlış karardan vazgeçelim!...

Umarım yapılan hatanın farkına varılır ve gereği yapılır.

Herkes Üreticidir,Yeter Ki Desteklensin…

Saygılarımla.... / Yahya KARAKURT /  Yazarın Diğer Yazıları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Formları

Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

Gelişen Beyin Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde…

Teknoloji ve Tasarım Dersime Dokunma!

Nasıl Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olunur?

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT