Teknoloji ve Tasarım 1. Dönem Zümre, Teknoloji Tasarım Zümresi, Teknoloji Tasarım 1. Dönem Zümresi

Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı, zümre toplantısında her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler.

Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan kararlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır.  Bu kararlar, eğitim ve öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır.

 


Öğretim yılı başında yapılacak ilk zümre toplantılarında, öğretim yılına ait eğitim öğretim çalışmaları planlanır. Bunun için, bir yıl önceki yıllık planlar ve çalışma sonuçları incelenmeli. Planların olumlu ve aksayan yönleri tespit edilmeli gerekli değerlendirme ve düzenlemeler yapılmalıdır.

Teknoloji ve Tasarım dersi zümre toplantı tutanaklarını indirmek için linklere tıklayınız...
1. Teknoloji ve Tasarım 1. Dönem Zümresi (Sene Başı Zümresi) İndir
2.Teknoloji ve Tasarım Dersi Sene Başı (İlçe) Zümre Örneği İndir...
3. Teknoloji ve Tasarım 1. dönem zümresi (Tahsin Yıldırım) indirmek için tıklayınız..
Tüm Zümreler için tıklayınız...

Teknoloji ve Tasarım Dersi Tüm Bilgiler

Teknoloji Tasarım Projeleri / Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi / Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı / Öğretmen ve Öğrenci Rolleri