İstiklal Marşının Kabulü Anma Programı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Örnek Tören Sunumu

(SUNUCU)
Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım,
Bu gün 12 Mart, yani İstiklâl Marşımızın kabul ediliş günü. Bu sebeple sizlere hazırlamış olduğumuz kutlama programını sunacağız.
Önce sizleri, Türk bağımsızlığı, Türk Cumhuriyeti, yurt ve millet bütünlüğü için canını, kanını veren şehitlerimiz; İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif ERSOY; Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından hep birlikte İstiklâl Marşımız söylenecektir.
(SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI)
(SUNUCU)
Yurt için verecek canımız vardır,
Sınırlar çizecek kamınız vardır,
Tarihi süsleyen şanımız vardır,
Zaferle yoğrulmuş mayamız bizim.
Bir örnek milletiz dünyaya bugün,
Top sesi davuldur, yaparız düğün,
Sayısız tarihte zaferi Türk’ün,
Zaferle yoğrulmuş mayamız bizim
İstiklal Marşı; devletin, milletin, bağımsızlığın simgesidir. Onu dinlerken tarihimizin şanlı sayfalarını anımsarız; bağımsızlığımızın ne kadar değerli olduğunu düşünürüz; kendimize saygı duyar, kendimize güveniriz. İstiklâl Marşımızı ya sessizce dinler ya coşkuyla gür bir sesle söyleriz.
Şimdi İstiklâl Marşımızın nasıl doğduğunu açıklamak üzere arkadaşımız ……………………….’i mikrofona davet ediyorum.
(…………………………….)
İSTİKLAL MARŞIMIZIN DOĞUŞU
Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım,
Yıl 1915…
Güçlü sömürgen devletler, birleşerek saldırdılar ülkemize, dört bir yandan… Parçalamak,
yok etmek için vatanımızı, milletimizi… Fakat:
Bize yönelen ister yeryüzü olsun,
İster gökyüzü;
Türk olmak karşı koymak demektir..
Türkler için vatan her şeyden üstündür. Bu nedenle var gücüyle kaşı çıktı sömürgene, istilacıya.
Ve şöyle haykırdı her cepheden. her köşeden:
Seni elden bırakmayacağız, haşre dek,
Düşmedikçe birer birer üstüne.
Öyle de yapıldı. Yurdumun toprağına, taşına birer birer düşüp şehit oldu Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar, Elifler, Emineler, yaşlılar, gençler, çocuklar… Geride kalanlar koşup şehitlerin yerini doldurdular, akıtıp kanlarını kurtardılar bu vatanı. Çünkü: Türk milleti, tarihi boyunca özgür ve bağımsız. yaşamış; başkasının tutsağı, kölesi olmamış; yabancı boyunduruğuna girmemiştir. Türkler, birbiri ardından, birbirini tamamlayan devletler kurmuşlar, uygarlıklar yaratmışlardır. Çünkü bağımsızlık yaradılışımızın ayrılmaz parçasıdır.
Yıl 1920…
Kurtuluş Savaşı, tüm şiddetiyle devam ediyordu. Yurdun dört bucağında halkımız, işgalcilere, sömürgenlere karşı olanca gücüyle karşı koyuyordu. Düzenli ordumuz Yunan ordusuna ilk tokadını indirmişti İnönü’de…
Toplumda Millî bilinci güçlendirmek, bağımsızlık coşkusunu artırmak için bir marşa gerek duyuldu. İstiklâl Marşı, bağımsız bir devlet olmanın da gereğiydi. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, millî marş yazılması için hükümete öneride bulundu. Millî Eğitim Bakanlığı öneriyi uygun buldu. Bunun üzerine “İstiklâl Marşı Yazma Yarışması” düzenlendi ve 500 lira ödül kondu.
Yarışmaya 724 şiir katılmıştı. Bunlar arasından İstiklâl Marşı olacak bir şiir seçilemedi.
Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in isteği üzerine, Mehmet Akif Ersoy, “Kahraman Ordumuza” adlı şiirini yazdı. Bu şiir 1 Mart 1921 tarihli TBMM toplantısında okundu.
12 Mart 1921 tarihli toplantısında da ayakta alkışlanarak İstiklâl Marşı olarak benimsendi.
Mehmet Akif Ersoy yarışma için konan ödülü almadı. 0, bu görevi ordu ve milletimiz adına yerine getirdiğini söylemiştir.
Tanrının bir daha İstiklâl Marşı yazdırmaması dileğiyle, hepinize sevgiler, saygılar sunarım.
(SUNUCU)
İman dolu bir abidesin, bir koca setsin.
Tarih seni söyler sen ezelsin, sen ebetsin…
Bir şanlı zafer yadı taşır her köşe her yer
Göğsünde yanıp söndü bu dağlar bu denizler.
İstiklal Marşımızın tamamını ………………………………………. Arkadaşımızdan dinliyoruz.

 

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Töreni Sunumu:
Sayın ………………….………………………, Sayın …………………….………………………,
Sayın ………………………………..…………,kıymetli Öğretmenlerim, değerli Öğrenci Arkadaşlarım,

12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü dolayısıyla düzenlenen programa hoş geldiniz.
Sayın ………………………………………………….;
Programı arz ediyorum

1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2-Günün Anlam ve Öneminin belirtilmesi
3- Konuşmaların yapılması
4- Şiirlerin okunması
5-Oratoryo sunumu
6-Okul korosu programı
7-Kapanış
1-Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum.
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü
Işık ışık, dalga dalga bayrağım
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kusun
Yuvasını bozacağım.

2- Türkiye’de ilk defa bir milli marş yazılması teşebbüsü, 1920’de Genel Kurmay Başkanı İsmet İnönü tarafından yapıldı. Maarif Vekili Dr. Rıza Nur’u ziyaret eden İsmet İnönü, Milli heyecanı koruyacak, milli azim ve imanı besleyecek, zinde tutacak bir marşın yazılmasını, ordu adına teklif etti. Yarışma Maarif Vekaletinin genelgesiyle okullara duyuruldu ve basın yoluyla da “Türk şairlerinin nazarı dikkatine” sunuldu.
Yarışmaya 724 parça şiir katıldı. Fakat hiçbirisi milli marş olmaya layık görülmedi. Böyle bir marşın ancak Mehmet Akif tarafından yazılabileceği ve para meselesinden dolayı yarışmaya katılmadığı da ağızlarda dolaşıyordu. Hasan Basri Bey, para meselesinin kaldırıldığını söyleyerek, Akif’in yarışmaya katılmasını sağladı. Mehmet Akif’in şiiriyle birlikte üç parça, orduya gönderilerek, asker üzerinde tesiri en fazla olan eserin tespit edilmesi istendi.Cevap olarak Mehmet Akif’in şiirinin beğenildiği bildirildi.
Maarif Vekaleti tarafından gönderilen İstiklal Marşı teklifi gündeme alındı. Başkanvekili Hasan Fehmi Efe’nin başkanlığındaki toplantıda ele alınan marşın tab ve tevziine karar verildi.

Marş, Hamdullah Suphi tarafından Meclis’te okundu. Büyük bir coşkuyla dinlenen marş, sık sık alkışlarla kesildi. Marşın kabul edilmesi, 12 Mart 1921 tarihindeki toplantının öğleden sonraki oturumunda ele alındı.
Akif’in marşının oya sunulması kararlaştırıldı ve “Oy birliği ile kabul edildi.” Marş teklif üzerine en son ayakta dinlendi. Kahraman orduya ithaf edilen marş, İstiklal marşı olarak kabul edildi. Akif “Onu milletime ve kahraman ordumuza hediye ettim. Zaten o milletin eseridir, milletin malıdır. Ben yalnız gördüğümü yazdım” dedi ve bu marşı Safahat’a almadı.
3- “İstiklal Marşı’nın tarihi zemini” adlı konuşmayı okulumuz ……. Dersi Öğretmenlerinden ……………… yapacaklardır.
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver!
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar
Yurda ay-yıldızının ışığı yeter.
Savaş, bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında isindik;
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün
Gölgene sığındık.

4- "Cenk Türküsü" adlı şiirin okuması için okulumuz ……. sınıfı öğrencilerinden ………. u davet ediyorum.
5- “Milli Marş Ve Edebi Metin Olarak İstiklal Marşı” adlı konuşmayı okulumuz ……. sınıfı Öğrencilerinden ……………… yapacaklardır.
Ey simdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı
Barisin güvercini, savasın kartalı...
Yüksek yerlerde açan çiçeğim
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim.

6- Okulumuz öğrencileri hazırlamış oldukları ORATORYO’YU sunacaklardır.
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim
Yer yüzünde yer beğen
Nereye dikilmek istersen
Söyle, seni oraya dikeyim!

7- …………. Okul Korosu hazırlamış oldukları programı sunacaklardır.
Biz o şehitlerimizi yeni bir doğuşa temel yaptık, ya siz,
Siz sömürgeler, açlığınızla suçlu değil misiniz?
Uyandık bir daha çağlardan, bulduk bir daha önderimizi,
Gökler bayrak bayrak doldurdu gönderimizi.
8- Sayın ……………………………………., kıymetli …………………………………………….., değerli öğrenci arkadaşlarım 12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü dolayısıyla düzenlenen program sona ermiştir, arz ederim.

Mehmet Akif Ersoy Hayatı / Mehmet Akif Ersoy Kısaca / Mehmet Akif Ersoy'un Sosyal Kişiliği / İstiklal Marşının Açıklaması / İstiklal Marşı / İstiklal Marşının Kabulü / İstiklal Marşının Kabulü Anma Programı


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler