İnovasyon Dünyası, Yaratıcılık ve İnovatif Düşünme

Günümüzden en önemli kavramlarından birisi de şüphesiz inovasyondur.  İnovasyon dünyası her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkmaktadır. İnovasyonla birlikte dünyada yeni teknolojiler üretilmekte, ürünler sürekli yenilenip kendini geliştirmektedir. Teknolojiyi takip etme, yeniliklere ayak uydurma,  gelişime açık olma ve en önemlisi de inovasyon kültürüne sahip bir kişiliğe sahip olmak gerekir.

İnovasyon: farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Bu fikirler, çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir.

Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hâle getirmeyi amaçlayabilir.    Reklamlar

İnovasyonla birlikte yaşantımızda değişim daha da gün yüzüne çıktı. Teknoloji ve bilimde gözle görülür büyük ilerlemeler sergilenmektedir. İnovasyonla birlikte yenilikler gün yüzüne çıkıyor. Yeni fikirler ürüne dönüşmektedir. Bütün bunların olması kişinin inovatif düşünme yeteneğine duyulan ihtiyacı daha da artmaktadır.

İnovasyona bu anlamda inovatif kişilerde gözlenen bazı kişilik özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Bunlar:

Farklı görmek, gözlem ve  farkındalığa açık olmak,

Dünyaya farklı gözlerle bakabilmek,

Sorgulayıcı olmak,

Yaratıcı olabilmek,

Sürekli fikir üretmek, başarısızlığı hoş görmek ve başarısızlıktan ders çıkarmak

İletişim ve bilgiyi sınırsızca paylaşmak,

Öğrenme ve bilgi yönetimini iyi uygulamak

Özel ilgi alanlarına sahip olmak,

Hassas-duyarlı ve fikirlerin peşinden gitmek gibi özelliklerdir.

İnovasyon, farklı bir kültür ve anlayış gerektirir. Bu farklı kültür ve anlayış, geniş bir vizyona ve inovatif kişilik özelliklerine sahip, değişime ve gelişmeye açık bireylerle oluşturulabilir.  İnovatif kişiliğe sahip insanlar,  geleceğe dair daha güzel yarınlar için sürekli bir çalışma içinde olurlar. Bu çalışma ruhuyla refah seviyeleri yüksek toplumlar oluştururlar.  Bu yüzden inovatif düşünme kültürüne sahip toplumlar dünyadaki diğer toplumlara göre daha iyi seviyede olurlar.

İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir, sürekli kendini yeniler. Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) de inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Ar-Ge ‘ye yapılan yatırımlar ile inovasyon arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.  İşletmelerin Ar-Ge konusunda yapmış oldukları harcamalar uzun vadede büyük yatırımların ortaya çıkmasına sebep olurlar.  Başarılı çıktılar genelde girişimci ve araştırmacı kişiliğe bürünen firmaları olumlu yönde etkiler.  İnovasyonla girişimci arasındaki ilişki artıkça daha başarılı projeler ortaya çıkmasına sebep olur. Değer niteliği daha da artar.

Bu bağlamda inovasyonun yatırım gerektiren, hem firma düzeyinde hem de ülke düzeyinde bu yatırımları büyük değerlere dönüştürebilen, çok karlı bir alan olduğu aşikârdır.  İnovasyona verilen değerle daha güzel yarınlara gitmek hiçte zor değil...

Yahya KARAKURT / Tüm Yazarlar / Düşünce Nedir? / Rehberlik / Projeler / Nasıl Bilim Adamı Olunur? / Okuma Nedir?

Paylaş  Reklamlar

 

İnovasyon

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Etkinlik Süreci

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

İnovasyon Afişleri

İnovasyon Kültürü

İnovasyon Ürünleri

Ürün İnovasyonu Örnekleri

Başarının Anahtarı İnovasyonda!

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon Nasıl Yapılır?

İnovasyon ve İnovatif Düşünce

İnovasyon ve Teknoloji

Pazarlanabilir Hale Getirme

Afiş Nasıl Yapılır?

Tasarımlar / Maket Tasarımları

Projeler / Yeni Buluşlar

Genel Kültür Soruları

Tübitak Bilim Fuarları

Markalar ve Öyküleri

             İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt