gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji Tasarım > Tasarım ve Buluş Hikayeleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Yaratıcılık...

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4743
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yaratıcılık...
    Gönderim Zamanı: 10-Şubat-2007 Saat 01:52
Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme

Yaratıcılık bir çok inanışa göre sadece tanrıya özel bir yetenektir. Yaratıcılık mitolojide, teolojide ve bazen de günlük yaşamda tanrılarla yarış biçiminde görülür. Adem ve havva miti, Prometheus'un ateşi insanlara vermesi miti, üç büyük dinde (Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik) suret resmetmenin veya heykel yapmanın yasaklanması da bu fikrin yansımalarıdır (May, 1991).

Bu çalışma kapsamında, yaratıcılığı, insanın, benzeri olmayan yeni bir şey yapması veya olan bir şeyi daha önce girmediği bir biçime sokması olarak tanımlıyoruz. Ancak bu tanım yeterli değildir. Yapılan yeni şeyin, yaratıcılık olması, toplum için özel bir değerinin olmasına bağlıdır. Söz konusu özel değer estetik veya yararlık biçiminde olabilir. Evrensel değerlere aykırı bir yaklaşım çok yeni ve orijinal ürünler ortaya koysa bile bunu yaratıcılık saymak mümkün değildir. Nazilerin insanları fırınlarda yakmasını bu nedenle yaratıcılık sayamayız.

Özellikle sanayi toplumu ile birlikte yaratıcılık sadece sanat için gerekli bir yetenek olmaktan çıkmış, gerekli ve zorunlu bir iş yeteneği olarak önem kazanmıştır. Bilim (Einstein, Edison, Pasteur, Rutherford, Bell vd) ve sanatta (Jule Verne, Dickens, Tolstoy, Motzart, Bethoven, Degas, Van Gogh vd) olduğu gibi iş alanında da (Ford, Microsoft, Sony, Intel vb) yaratıcılığını iyi kullananlar yıldızlaşmaktadır. Yaratıcılık ve yenilikçilik yeni ekonomi formülünün vazgeçilmez bileşenidir (Demiröz, Temmuz 2001).
   

   

- Bireysel yaratıcılık
Yaratıcılık, doğası gereği bireysel bir süreçtir. Yaratıcı grup etkinlikleri ise kolaylaştırıcı/hızlandırıcı etkinliklerdir. Herkesin bir ölçüde yaratıcı olduğu ve yaratıcılığın geliştirilebileceği kabul edilmektedir. Yaratma sürecinin dört aşamada ele alınması mümkündür: 1.Bilgi toplama, 2. Kuluçka, 3. Fikir veya keşif, 4.Değerlendirme ve gerçekleştirme. Bu aşamalar düşünmenin aşamalarına benzemektedir. Her aşamada yaratma sürecini kolaylaştıracak veya hızlandıracak bir dizi işlem önerilmektedir (Erlendsson, 1999).

Bilgi toplama, konuya ilişkin perspektif edinme ve konunun detaylarını öğrenme aşamasıdır. Bilgi toplamak için önerilenler:

    * Değişik alanlarda okuyun.
    * Profesyonel dernek ve gruplara katılın.
    * Profesyonel seminer ve toplantılara katılın.
    * Yeni yerler gezin.
    * Konunuza ilişkin herkesle konuşmaya çalışın.
    * Gazete ve dergilerde konunuza ilişkin yazılar arayın.
    * Bir konu kütüphanesi oluşturun.
    * Küçük bir notebook taşıyın ve yararlı bilgileri kaydedin.
    * Her şeyi merak edin.

Kuluçka, bir anlamda toplanan bilginin hazmedilmesi ve/veya bilinçaltının aktive edilmesi aşamasıdır. İyi bir kuluçka süreci için önerilenler:

    * Rutin, düşünmeyi gerektirmeyen işler yapın (evi boyamak, araba yıkamak vb).
    * Düzenli olarak egzersiz/spor yapın.
    * Oynayın (spor, satranç, dama, yap-boz vb).
    * Uyumadan öce konu veya sorunu düşünün.
    * Meditasyon yapın veya kendinizi hipnotize etmeye çalışın.
    * Düzenli olarak rahat oturmaya ve gevşemeye çalışın.

Fikir, keşif veya buluşun yapıldığı veya çözümün bulunduğu aşamadır. Çoğu zaman kuluçka aşaması ile keşif aşamasını zamansal olarak ayırmak mümkün olmaz. Fikir veya keşif aşaması için önerilenler:

    * Hayal kurun.
    * Hobilerinizle uğraşın.
    * Sakin bir ortamda çalışın (örn: işinizi parka götürün).
    * Sorunu ikinci plana itin.
    * Küçük bir notebook taşıyın ve yararlı bilgileri kaydedin.
    * Çalışırken aralar verin.

Değerlendirme ve gerçekleştirme, buluşun uygulanabilirliğinin tartışıldığı ve buluşun uygulandığı aşamadır. Değerlendirme ve gerçekleştirme cesaret isteyen bir süreçtir. Değerlendirme ve gerçekleştirme aşaması için önerilenler:

    * Egzersiz yaparak, diyet yaparak, ve dinlenerek enerji düzeyinizi artırın.
    * İş planlama sürecini ve işle ilgili herşeyi öğrenin.
    * Bilgilerinizi, bilgili kimselerle paylaşın.
    * Sezgilerinize ve duygularınıza dikkat edin.
    * Satış sürecini öğrenin.
    * Örgüt politikasını ve uygulamalarını öğrenin.
    * Başkalarından tavsiye isteyin (Örn: arkadaşlar, uzmanlar).
    * Fikirlerinizi gerçekleştirirken karşılaştığınız sorunları inceleyin.

Herkesten farklı olarak daha fazla yaratıcı olan/görünen kişide aşağıda sıralanan özelliklerin olduğu öne sürülüyor (Erlendsson, 1999):

    * Zekidirler ama çok parlak olmak zorunda değildirler. Yaratıcılık, çok üst seviyede zekâ gerektirmez.
    * Kısa zamanda çok sayıda değişik düşünceler üretmede başarılıdırlar.
    * Benlik değerleri yüksektir. Kendini seven kişilerdir.
    * Çevrelerine duyarlı, ve başkalarının duygularını anlayabilen (empatik) kişilerdir.
    * Sorunlarla uğraşmak onları güdüler.
    * Yeterli kanıt toplamadan, karar vermekten kaçınırlar.
    * Bağımsızlıklarına düşkün ve grup onayına fazla değer vermeyen kişilerdir.
    * Zengin ve fantastik yaşamaktan hoşlanırlar.
    * Katı ve dogmatik değil, esnektirler.
    * Küçük detaylardan çok, sorunun anlam ve doğurgularıyla ilgilenirler.

Kendinizin ve öğrencilerinizin yaratıcılığını ortaya çıkarmak için, içimizdeki çocuğu ortaya çıkarmak gerekmektedir. Bu yolla bir çok engeli ortadan kaldırabiliriz. Bunun kullanımı yaratıcılığın gelişimini kolaylaştırır.
Tüm insanların kendilerine özgü bir yaratıcı bakış açısı vardır. Çoğu kez farkına varmadan bir çok kez yaratıcı olma durumunda kalabiliriz. Bu yaratıcılığımızı da fark etmeyiz. Yaratıcı olmak her insana başka bir olanak kazandırır. Kimine para, kimine kariyer, kimine kişisel tatmin, kimine de kendine iyi hissetme gibi. Bunların hepsi yaratıcılığı teşvik eder. Bazı durumlarda da yaratıcılık konusunda insanların cesareti kırılabilir. Aynı durumu öğrencilerinizde de gözlemleyebilirsiniz. Bazı yeni yöntemler deneyen ve bunun sonucunda başarısız olan insanlara karşı aşağılayıcı ve alaycı tutum ve davranışlar onların cesaretlerini kırabilir. Bunun için öğrencilerin her görüşüne saygıyla yaklaşmamız gerekmektedir. “”Çocukların cahilliğine saygı gösterelim.” Cümlesi buna çok güzel yanıt vermektedir. İçimizdeki çocuğa açığa çıkararak öncelikle kendi yaratıcılığımızı teşvik edelim. Öğrencilerimizin her fikrine çok önem verelim. Onların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlayalım. “Doğru yolda olsanız bile hareket etmediğiniz sürece başkaları tarafından geçilmeye mahkumsunuzdur. Will Rogers” Bu sözden de anlaşılacağı gibi yaratıcı ortamları oluşturmak ve takım olmak gerekmektedir. Yaratıcı bir ortam oluşturabilmek için; açık fikirliliğe önem veren, sezgi yeteneğini geliştiren, eşitliği koruyucu, geliştirici, cesaretlendirici ve açıklayıcı olunması gerekmektedir.
Açık Fikirlilik
Farklı durumlara uyum sağlama yeteneğini ve yaratıcılığı beraberinde getirir. Öğrencilerin yaratıcı yaklaşım ve tekniklerle farklı şeyler deneyebilmelerine olanak tanır. Açık fikirliliğe önem verilen bir ortamda yaratıcılık çabalarına da değer verilir ve yeni fikirler , herhangi bir yargılamaya tabi tutulmaksızın objektif olarak değerlendirilir.
Sezgi
Bir eğitim kurumunun algısını, eğitenlerin ve eğitilenlerin algısının toplamı belirler. Dolayısıyla sezgisi kuvvetli bireyleri olan bir kurum çevresindeki tüm gelişmelerden haberdardır.
Eşitlik
Her bireye, topluluğa kattığı çeşitlilikten dolayı saygı duymalıdır. Ayrıca ortaya sunulan her fikir de herhangi bir önyargı güdülmeden kullanıma sokulmalıdır. Öğrencilerinizin çözümlerini kullanabilirsiniz.
Gelişim
Fikirlerin özgürce ifadesi teşvik edilir. Eğitim etkinlikleri ve alıştırmalar sayesinde elde edilen bilgiler yaratıcılığın gelişmesi için temel oluşturur.
Cesaretlendirme
Öğrenciler, yaratıcı düşünme ve yanıtlar üretme konusunda cesaretlendirilmelidir. Yaratıcı olma çabalarının oluşmasına olanak veren zaman ve ortam hazırlanmalıdır. Özgürlük ve kendini ifade edebilme fırsatı da bu tür bir yaklaşıma eklenmelidir.
Açılayıcılık
İyi bir iletişim son derece gereklidir. Yapılması gerekenin açıkça belirtilmesi ve yerinde eleştiriler bireylerin başarısının temelini oluşturur.
Yaratıcılığın ortaya çıkmasını engelleye ve öldüren klişe ifadelere birkaç örnek; “Ne kadar aptalsın, bir türlü anlamıyorsun.” , “Saçma sapan fikirlerinle hepimizi meşgul ediyorsun.” , “Anlamamak için direniyorsun, daha kaç kez anlatacağım.” , “Benim çözdüğüm gibi çözeceksin.” Ve diğerleri. Bunlar gibi daha bir çok ifade yaratıcılığı öldürür.
Nedir yaratıcılık?
Bu sorunun yanıtını Disney şirketinden Mike Vance şöyle yanıtlıyor: “Yaratıcılık yeninin hazırlanması ve eskinin elden geçirilmesidir.”

alıntıdır

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz