gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Eğitim Dünyası > Eğitim Öğretim
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Eğitimde iyi örnekler

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4743
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Eğitimde iyi örnekler
    Gönderim Zamanı: 08-Nisan-2011 Saat 16:55
İstanbul İli Eğitimde İyi Örnekler Uygulama Yönergesi
AMAÇ
Madde 1- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde uygulanan eğitim öğretim faaliyetleri ile   kurum binalarının fiziki durumları, kantin-servis gibi tedarikçilerin sunduğu hizmetler, kurumların bahçe, derslik, spor salonu gibi bölümlerinin verimli kullanılması, kurumlarda sunulan hizmetlerin kalitesi ve sivil toplum kuruluşlarının kurumlarımıza yaptığı katkılardan iyi örnek kabul edilen çalışmaların değerlendirilmesi, iyi örnek uygulamalarının ön plana çıkarılması ve tüm kurumlarımız tarafından paylaşılmasıdır.
KAPSAM
Madde 2- Bu Yönerge İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı her derece ve türdeki resmi okullar ile kurumları kapsar.
DAYANAK
Madde 3-Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının düzenlediği “İyi Örnekler Konferansı” çalışması örnek alınarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu yönergede geçen;
Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığını, Valilik, İstanbul Valiliğini, Müdürlük, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, Okul, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okulları, Kurum, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi kurumları, İl Yürütme Kurulu, Eğitimde İyi Örnekler İl Yürütme Kurulunu, İl İyi Örnek Seçme ve Hakem Kurulu, uzmanlar, öğretmenler ve öğretim görevlilerinden
oluşan il jürisini, İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu, İlçede İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında kurulan
değerlendirme kurulunu, Kurum İyi Örnek Tespit Kurulu, kurumda okul müdürü başkanlığında kurulan iyi örnekleri tespit eden kurulu, belirtir.
HEDEFLER
Madde 5-Yönerge hedefleri;
1.İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması,
2.Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaşların ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin artırılması,
3.Öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarış ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi,
4.Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade etmek, kamu kaynaklarının doğru, rasyonel ve verimli kullanılmasının sağlanması,
5.Sivil Toplum Kurumları, aile birliği, mezunlar derneği, kurum vakıfları gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarını doğru yönlendirilmesi, eğitime katkı düzeylerini yükseltilmesidir.
İŞLEYİŞ
Madde 6-İstanbul İlli Eğitimde İyi Örnekler Uygulama Çalışmaları;
1. Kurumlar yıl içerisinde uyguladıkları, bu yönergenin ekinde bulunan uygulama alanlarına örnek olabilecek çalışmaları Kurum İyi Örnek Tespit Kurulu tarafından tespit ederek uygulama takviminde belirtilen tarihe kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildireceklerdir.
2. Kurum İyi Örnek Tespit Kurulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen İyi örnekler İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek uygulama takviminde belirtilen tarihe kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. Her ilçe uygulama alanlarına göre, her alandan en fazla bir çalışmayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecek, diğer çalışmalar ilçe tarafından değerlendirilerek ilçe içinde yapılacak törenle
ödüllendirilecektir.
3. İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen çalışmalar İl İyi Örnek Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek uygulama takviminde belirtilen tarihe kadar sergilenmeye değer çalışmalar ilan edilecektir.
4.Çalışma sonunda Eğitimde İyi Örnekler Kurulu tarafından uygulama takviminde belirtilen tarihlerde konferans ve sergi şeklinde sunumlar yapılacaktır.
5.Çalışmalar Eğitimde İyi Örnekler İl Yürütme Kurulu ile buna bağlı çalışan komisyonlar tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine uygun formatta hazırlanacaktır.
6.Sunulmaya değer görülen çalışmaların formatıyla ilgili kriterler uygulama takviminde belirlenen tarihlerde kurumlara bildirilecektir.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4743
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08-Nisan-2011 Saat 16:56
UYGULAMA ALANLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Madde 8- Bu yönerge ile yürütülen iyi örnek uygulama alanları ve değerlendirme kriterleri şunlardır;
1-Okul -Kurum Örneği
1.İlçede tüm birimleriyle diğer okullardan fiziki görüntüsü, temizliği, birimlerinin kullanılışı, öğrencilerini, velilerini ve çalışanlarını mutlu eden okul,
2.Okulun geçmişi, mevcut duruma geliş aşamaları
3.Farklı ve olumlu değişimler, güvenliği ile fiziki kapasitenin tam olarak kullanılması.
4.İlçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi
gibi kurumların iyi örnek uygulamaları,
2- Sınıf Örneği
1. Derslerin özelliğine göre sınıf düzeninin kullanılabilirliği,
2. Sınıf içinde akıllı tahta, bilgisayar gibi teknolojiden yararlanma,
3.Temizlik, ışık, güvenlik gibi durumların dikkate alınması.
3- Okul Bahçesi Örneği
1.Okul Bahçesinin düzenlemesi, temizliği, kullanılışı, ağaçlandırılması, serbest zamanlarda
kullanımı dikkate alınacaktır.
2.Öğrenciler için bir yaşam alanı olma özelliği ile bahçe düzenlemesinin farklılığı,
3.Yaşanabilir çevre anlayışına uygun, öğrenci ve mahalle tarafından amaca uygun kullanıma
açık bahçe örneği.
4- Okul Kantini Örneği
1.Okul kantinin temizliği, gıda güvenliği, çalışanların sağlığı, öğrencilere yaklaşımı, fiziki durumu,
2. Sağlıklı beslenmeyi temel alışkanlık haline getiren, günlük, taze besin çeşitleri ile
öğrencileri sağlıklı beslenmeye teşvik eden okul kantini uygulamaları,
3.Okulla bütünleşebilen ve öğrencilerin eğitim öğretim amaçlarına uygun olarak keyifle
boş zamanlarını geçirebilecekleri bir mekan olarak okul kantini.
5- Okul Servisi Örneği
1.Okul servisinin temizliği, çalışanların tertip düzeni, öğrencilerin can güvenliği için yapılan uygulamalar,
2.Trafikte kurallara uyma durumları,
3.Okul etkinliklerinde servis araçlarının sağladığı katkılar.
6-Aile Birliği Uygulama Örneği
1.Okul Aile Birliği tarafından okula sağlanan imkânların değerlendirilmesi,
2.Öğrenci ve personel etkinliklerine sağlanan katkı,
3.Okul bütçesinin oluşmasında gösterine başarı örnekleri,
4.Okul, aile, öğretmen ve öğrenci bütünlüğünü sağlayıcı faaliyetlerde gösterilen üstün gayretler.
7- İdari Uygulama Örneği
1.Kurum içinde huzur ve güven ortamı hazırlamasında gösterilen başarı,
2.Yapılan çalışmalarla kurum içi iletişim ve etkileşime, memnuniyete, örgüt iklimine ve aidiyet olgusuna sağlanan katkı,
3.Okul dışı ve okul içi kaynakların kullanılmasında sağlanan başarı,4.Kurumunun fiziki yapısını koruma, ek bina, spor salonu, kütüphane, laboratuar gibi fiziki
ortamların sağlanmasında veya yeniden düzenlenmesinde gösterilen başarı örnekleri,
5.Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması ve bu işbirliği sonucu ortaya çıkan örnek çalışmalar.
8-Öğretmen Uygulama Örneği
1.Öğretmen tarafından sınıf içinde uygulanan farklı yöntem ve teknikler,
2.Öğretmenin müfredat hakkındaki farkında lığı ve uygulama örnekleri,
3.Öğretmenlik mesleği ile ilgili kendini geliştirici faaliyetlere katılımı, kurs ve seminerlerde gösterdiği başarı,
4.Mesleki değerlere ve etik kurallara bağlılığı,
5.Çevresinde öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği aydınlatma faaliyetlerine katılımı ve İstanbul Okuyor Kampanyasında gösterdiği başarı.
9- Proje Örneği
1.Kurum tarafından 2010-2011 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan projelerden iyi örnek olabilecek çalışmalar.
10- Müzik Uygulaması Örneği
1.Okuldaki müzik çalışmalarının, müzik gruplarının çalıştırılması,
2.Öğretmen ya da öğrenci gruplarının uluslar arası, ulusal, il ve ilçede kazandıkları başarılar,
3.Müzik dersinin uygulamasında elde edilen başarı öyküleri.
11- Sportif Faaliyet Uygulama Örneği
1. Okul spor kulübünün yetiştirdiği sporcular,
2. Okul dışında da kendilerini spor alanında geliştiren öğrencilerin tespit edilerek okullarına faydalı hale getirilmesi,
3. Okulların kendi içlerinde mümkün olan en fazla sayıda öğrenciyi kapsayıcı sportif faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilmesi ve katkı sağlanması,
4. Öğretmenler arası spor etkinliklerinin yapılması,
5. Velilerin okula sahip çıkması ve aidiyet duygusunun kazandırılması için veliler arasında ödüllü turnuvalar düzenlenmesinin sağlanması,
6. Uluslar arası, ulusal, il ve ilçe genelinde yapılan sportif faaliyetlerde elde edilen başarı örnekleri,
7.Okul Spor Salonunun en verimli şekilde kullanılması.
12- Dezavantajlı Öğrenci ve Kesimlere Yönelik Uygulama Örneği
a) Engelli Öğrenci Uygulama Örneği
1.Eğitim Her Engeli Aşar Kampanyası çerçevesinde yapılan örnek çalışmalar,
2.Engelli öğrenciler için kurum ve okullarda yapılan fiziki değişiklikler,
3.Engelli öğrencilerimizin eğitimi konusunda yaşanan başarı öyküleri,
4.Engelli öğrencilerin sorunlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri.
b) Devamsız ve Kayıtsız Öğrenci Kazandırma Uygulama Örneği
1.Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının uygulanması sonunda ortaya çıkan sayısal değerlendirmeler,
2.Devamsız öğrencilerin okula kazandırılması ile ilgili örnek çalışmalar,
3.İkna ekiplerinin okula kazandırma çalışmaları çerçevesinde yaşadıkları başarı öyküleri.
4.Öğrencilerin okula kazandırılması ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri.
c) Kız Çocuklarının Okullaşması Uygulama Örneği
1.Bakanlığın yayınladığı 2010/38 No’lu genelge uyarınca kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşması ile ilgili yapılan çalışmalar,
2.Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile kız çocuklarının okullaşmasına yapılan katkı,3.Sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri.
d) Yetişkin Eğitimi, Okuma-Yazma Etkinlikleri Uygulama Örneği
1.İstanbul Okuyor Kampanyası ile ilgili başarı örnekleri
2.Haydi Kızlar Okula, Ana-Kız Okuldayız, Kalem Tutan Eller gibi kampanyalarda elde edilen başarı örnekleri,
3.Yetişkinler için uygulanan örnek teşkil edecek farklı uygulamalar,
4.Diğer kurslarla ilgili başarı öyküleri.
5. Yetişkin eğitimiyle ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri.
13- Değerler Eğitimi İle İlgili Uygulama Örneği
1.Mevcut değerlerin uygulaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi
2.Kurumsal değerlerin uygulanması ve kuruma aidiyet düşüncesinin güçlendirilmesi,
3.Adalet, vefa, merhamet gibi geleneksel değerlerin uygulamasında gösterilen başarı örnekleri,
4.Yeni değer oluşturma konusunda sağlanan başarı örnekleri.
14- Müfredat Uygulama Örneği
1.Müfredatın uygulanması konusunda gösterilen başarı örnekleri,
2.Müfredatın tanıtılması konusunda gösterilen başarı örnekleri,
3.Müfredat içerisinde kendini geliştirme ve yeni uygulamalar ile değişime yönelik başarı örnekleri,
15- Serbest Zaman Uygulama Örneği (İlköğretim Okulları)
1.Serbest Zaman Dersinde uygulanan örnek çalışmalar,
2.İstanbul Dersi ile ilgili örnek başarı çalışması,
3.İstanbul’u en etkin şekilde tanıtan, gezi, panel, seminer, afiş hazırlama gibi uygulamalarla
kentin kültür dokusu üzerinde farkındalık ve sahiplenme duygusu yaratan çalışmalar.
4.Okuma Dersi ile ilgili örnek uygulama çalışması,
16- Mesleki Eğitim Uygulama Örneği
1.Mesleki eğitimde yapılan uygulamalardan iyi örnek olarak tespit edilenler,
2.Atölye veya laboratuar uygulamalarında iyi örnek teşkil edecek uygulamalar,
3.Mesleki eğitim alanında ortaya konulan projeler,
17-Veli Eğitimi Örneği
1.Veli Eğitim Programında(VOP) sağlanan başarı öyküleri,
2.Velilere, çocuk eğitimi, ergen eğitimi, kitap okuma alışkanlığı, çocuk eğitiminde temel
yaklaşımlar konulu aylık belirli periyotlarda seminer uygulamalarından iyi örnek çalışmaları,
3.Veli-Okul işbirliği sonucu ortaya çıkan başarı öyküleri.
18-Anasınıfı Örneği
1.Anasınıflarının yapıları, bahçe düzenlemeleri ve özgün uygulama örnekleri,
2.Anasınıfında yıl boyunca uygulanan çalışmaların değerlendirilmesi.
19-Eğitimde Teknolojiyi Kullanma Örneği
1.Eğitim -Öğretimde bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanan okul uygulamalarından iyi
örnek olarak tespit edilenler
2. Kuruma ait web sitesi, web sitesinden yapılan çalışmaların günlük takibini sağlayan etkili uygulamalar.
3.Bilgi Teknoloji Sınıflarının amaca uygun olarak kullanımı,
4.Akıllı tahta, projeksiyon gibi teknolojik materyallerin kullanımı.20-Türk Diline Katkı Sağlayan Okul Örneği
1.Türkçeyle ilgili yarışmalarda alınan dereceler(şiir okuma-masal anlatma-kitap okumamünazara-bilgi yarışmaları-Türkçe Olimpiyatları-Türkçeyle ilgili seminerler-Belirli gün ve
haftalarla ilgili pano çalışmaları-Duvar gazetesi-dergi çalışmaları) uygulamalardan iyi örnek olarak tespit edilenler.
21-Olimpiyat Çalışması Örneği
1.Matematik – Fen Bilim Olimpiyatlarına öğrenciyi teşvik eden ve bilimsel çalışmalarda
uygulamalarla öğrencilerin seviyesini yükselten çalışmalar.
YÜRÜRLÜK
Madde 9- Bu Yönerge Valilik Onayı ile yürürlüğe girer.
AÇIKLAMALAR
1.Tüm kurumlar yukarıda belirlenen uygulama alanlarından en az beş tanesine katılacaklardır.
2.Değerlendirme kriterlerinin yanında, belirlenen diğer iyi örnekler de değerlendirmeye alınacaktır.
3.Uygulama Takvimine kesinlikle uyulacak, takvim dışında gönderilen çalışmalar değerlendirilmeyecektir.
4.Sunum için hazırlanan çalışmalar en fazla 10 Dakika olarak hazırlanacaktır.
5.Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalar okullarda ve kurumlarda sergilenecek, okul müdürlüklerince ödüllendirilecektir.
6.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri değerlendirdikleri çalışmaları yıl sonunda sergileyebilecek ve
çalışmalar ödüllendirilecektir.
7.Çalışmalarda İl Seçici Hakem Kurulu tarafından sergiye veya sunuma değer görülen çalışmaların koordinatörleri takdirname ile ödüllendirilecektir.
8.Sergi ve sunumda çalışması yer alan öğretmen ve idareciler de takdirname ile ödüllendirilecektir.
9.Sergi ve sunumlarda çalışması yer alan öğrencilerimiz de çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecektir.
10.Sergi ve sunuma hak kazanan çalışmalar ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünün aylık yayın organı olan İstanbul Dergisinde yayınlanacaktır.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4743
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20-Nisan-2011 Saat 00:05
Eğitimde iyi örnekler projesi

Bu atık gör nasıl olur katık

Etkinlik kapsamında gelişen dünya ile ters orantıda gelişen doğaya ve çevreye verdiğimiz zararlara dikkat çekmek ve neler yapılabileceği konusunda hem çevre bilinci uyandırmak hem de doğaya zarar veren atık malzemeyi tekrar nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda   bir beyin fırtınası oluşturarak yeni tasarımlara destek olmak istedik.

Gelişen dünyamızda ekonomik olarak güçlü devletler atık malzemelerden en çok yararlanan ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilincin hem öğrencilerimize hem de diğer veli ve vatandaşlarımıza kazandırılması çok önemlidir. Oluşacak tasarımlarla bir sergi açmayı hedeflerken aynı zamanda da bunun yayılan bir çevre bilinciyle çevresel bir kampanyaya dönüşmesini hedefliyoruz.

Neler yapılabilir?
Öğrencilerimizin hayal güçleri doğrultusunda veli desteği alarak yaratıcılıklarını geliştirecek her türlü tasarım olabilir. (Atık malzemeler kaplama amaçlı kullanılabilir, değişik objeler yapılabilir, ev eşyası, giyim eşyası tasarlanabilir; tablo, heykel, robot, maketler, abajur, avize, değişik örtüler, plaj örtüsü, takı, çanta, maskeler, oyuncaklar, kumbara, çiçekler ….. vb)Eğitimde iyi örnekler sunusu http://www.gelisenbeyin.net/indir/egitimde_iyi_ornekler_proje_ornegi.pptx

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen okulumuz Dr. Haydar Aslan İlköğretim Okulu 2. sınıf öğretmen ve öğrencilerine sonsuz teşekkürler.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz