Dünya Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Çocuk Hakları Nedir?

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

 


Çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmedir.

Çocuk hakları sözleşmesinde yer alan vazgeçilmez haklar kısaca:
Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.
Yaşama ve gelişme hakkı;
Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
Eğitime erişim hakkı;
İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;
Düşünce özgürlüğü hakkı;
İfâde özgürlüğü hakkı;
Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;
Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
Özel gereksinimleri olan çocukların hakları;
Engelli çocukların hakları.
Kısacası çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları var!

 
Belirli Gün ve Haftalar / Genel Kültür Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri