Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar

Mustafa Kemal Atatürk, Meşrutiyet’in (23 Temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve çalışmasını askerlik üzerine yoğunlaştırılmıştır. O, mesleki bilgileri artıracak yayınların yapılmasını gerekli görüyordu. Bu amaçla mesleğinin ilk yıllarından itibaren askerlikle ilgili birikimlerini aşağıda isimleri belirtilen kitaplarda toparlanmıştır. Atatürk‘ün yazmış olduğu kitaplar aşağıda sıralanmıştır.

1. Takımın Muharebe Talimi

2. Cumalı Ordugâhı

3. Tabiye Tatbikat ve Seyahati


4. Bölüğün Muharebe Talimi

5. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (Subay ve Komutan ile Konuşmalar)

6. Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih

Askerlik dışında kalan hayat tecrübelerinden oluşan kitaplar ise şunlardır:

7. Medeni Bilgiler

8. Geometri

9. Tarih Ders Kitabı (Okullar için)

10. Nutuk

 

Atatürk'le İlgili Tüm Bilgiler / Atatürk'ün Anıları / Atatürk'ün Askerlik Anıları    Reklamlar

 

 

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk'ün Bilim ve Teknik Anlayışı

Atatürk'ün Albümü

Yürüyen Köşk'ün Hikayesi

Atatürk'ün İlkeleri

Atatürk'ün Sözleri

Atatürk Kronolojisi

Buluşlar

İcatlar

Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Design, By Karakurt